• ให้คำแนะนำลูกค้าลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
  • มีประสบการณ์โดยตรงอย่างน้อย 3 ปี
  • มีใบอนุญาต ผู้แนะนำการลงทุน และนายหน้าประกันชีวิต

22-Mar-17

 

Applied
  • Experience in Corporate and SME banking businesses
  • Good knowledge and background in corporate banking
  • Good command of English

20-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.