• ให้คำแนะนำลูกค้าลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
  • มีประสบการณ์โดยตรงอย่างน้อย 3 ปี
  • มีใบอนุญาต ผู้แนะนำการลงทุน และนายหน้าประกันชีวิต

22 hours ago

 

Applied
  • RM Corporate Banking&Commercial Banking Backgrond
  • Strong background in Trade Finance
  • Maintain close relationship with Clients

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.