• เพศชาย-เพศหญิง อายุ 30-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • งานจัดซื้อ จัดจ้างทั้งระบบ คัดเลือกผู้ขาย การเจรจา

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of law from leading university
 • experience with well-known MNC or listed company
 • Work independently and lead a team of lawyers

26-Apr-17

 

Applied
 • Male only
 • 27-28 years old
 • Professional experience in Automotive parts

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male only
 • 27-28 years old
 • Professional experience in Automotive parts

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Male/Female age 23-30 years old
 • Bachelor's degree in any related field
 • 1 year experience in Purchasing or Procurement

25-Apr-17

 

Applied
 • degree on General Management, Food Science
 • Experienced in purchasing for food industry
 • Age, not less than 25 years old

24-Apr-17

 

Applied
 • Major in Business or Information Technology
 • Analyze historical information
 • Develop plans for specific business initiatives

21-Apr-17

 

Applied
 • Excellent English
 • Good Management
 • Good Organization

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 10 years’ experience in procurement
 • Procurement management, inventory management
 • Supplier relationship management,risk management

14-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.