• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี ด้านส่งออก
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการลดต้นทุน

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor of Science (geology) or Geotechnology
 • Having 0-2 years of work experience
 • Analytical mind

1 hour ago

 

Applied
 • Knowledge in English for speaking and writing
 • Real estate or Valuation experience
 • Minimum 5 Years experience in Collateral Valuation

1 hour ago

 

Applied
 • Customer Technical service for Lubricant products
 • Engineering background-Chemical/Petrochemical
 • Technical skills and technical knowledge

1 hour ago

 

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • Degree or higher in any field
 • SEVEN years of sales experience in both domestic

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ดำเนินการวางแผน และกิจกรรมทางการตลาด
 • บริหารกิจกรรมทางการตลาด การขายสินค้า
 • ติดต่อหน่วยงาน ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1 hour ago

 

Applied
 • Good command in English
 • At least 5 years experiences
 • Bachelor degree in BA. Major in Human Resources

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน Call Center การให้บริการลูกค้า
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะในการสื่อสารและทักษะในการประสานงาน

1 hour ago

 

Applied
 • Employee Relation
 • Pathumthani
 • Regulation

1 hour ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • Male or Female , 28 – 35years old
 • Degree in Business Administration,Finance,Economic
 • 3 years working experience in Risk Management

1 hour ago

 

Applied
 • Female, Thai nationality, Age between 23 – 32
 • Degree or Higher in Accounting or related
 • 0-3 years’ experience in financial statement

1 hour ago

 

Applied
 • HRM Officer, Senior HRM
 • Experience 3 years up in HRM
 • Human Resources

1 hour ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree in HR or Mass Communication
 • At least 4 years of experience
 • Good command of both spoken & written English.

1 hour ago

 

Applied
 • To developing PR strategy and Plan
 • Degree in Public Relations, Communication Art
 • Inspecting, controlling and oversee media channel

1 hour ago

 

Applied
 • Legal work experience
 • BOI experience
 • English skill in Communication level

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 years’ experience in HR Department
 • Good presentation skill and training management
 • Develops, plans, and implements Department

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Finance, Corporate finance, Treasury
 • SAP, Good Command of English
 • BTS Line

1 hour ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์
 • รับผิดชอบสูง
 • ทำงานเป็นทีมได้

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี 5 ปีขึ้นไป

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Retail leasing, preferably with shopping malls.
 • Market survey of new / good prospect tenant.
 • Leasing space, budget planning, rental forecast.

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree
 • Having over 3 years of work experience in warehous
 • Good English ability in both spoken and written

1 hour ago

 

Applied
 • At least 3 years experience in HR.
 • Exeperience in Retail,Hotel business is a plus
 • have knowledge in recruitment ,com&ben and Admin

1 hour ago

 

Applied
 • Experience in Location leasing, marketing
 • Experience from financial institution
 • TOEIC Score 600

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting experience at least 3 years
 • AP functionexperience is a plus
 • Service-mind, Proactive

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Law, Economics
 • 3 year in compliance or company secretary
 • Good command of Microsoft Word, Excel and PowerPoi

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง สัญชาติไทยอายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการวางแผนอัตรากำลังคน
 • มีความรู้และสื่อสารภาษาอังกฤษดี

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 3-5 years experience in ERP system.
 • Bachelors or Master’s Degree in Computer science.
 • Senior ERP Officer

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in B.A major in Logistics
 • Thai nationality, Aged around 30 years old
 • Have the driving licence (If possible)

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 30-35 years old
 • Degree in Human Resource Management
 • 5 years’ experience in HRM, recruitment

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age 24 – 35 years old with BA, BBA or related
 • Min. 2 yrs. direct experience
 • Merchandising, sourcing and product development

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, Male/Female, age below 40 yrs.
 • Bachelor/Master Degree in Laws (LL.B./LL.M.)
 • Knowledge of corporate compliance, MOC,BOI,Visa,WP

19 hours ago

 

Applied
 • 5 years of experience in financial related area
 • Background in compliance, legal or auditing field
 • Good command of English

23-Mar-17

 

Applied
 • Identifies potential areas of compliance
 • Develops, initiates, maintains and revises policy
 • Compliance and/or regulatory compliance

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 5-10years of experience in Export/Import
 • Good command of both spoken and written English.
 • Good command of spoken and written ChineseLanguage

23-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, การเงิน, บัญชี
 • ประสบการณ์วางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด 2 ปี
 • วิเคราะห์และรายงานข้อมูลยอดขาย

23-Mar-17

 

Applied
 • Experience in purchasing.
 • Good English proficiency
 • Good skills in supplier negotiation.

23-Mar-17

 

Applied
 • Company Secretary
 • secretarial task for management level
 • Taking minutes

23-Mar-17

 

Applied
 • Senior Inventory Control Officer
 • พนังงานควบคุมคลังสินค้า
 • พนักงานควบคุมสต๊อกสินค้า

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Human Resources.
 • 5 experienced in training and development.
 • Experience in initiating training programs.

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง ศ
 • อายุ 27 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in any field.
 • Good command 650TOEIC score or higher is preferred
 • At least 3 Years experience in Customer Support

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 2-4 years in law firm
 • contract review process and corporate governance
 • Manage systems related to Legal & Compliance

23-Mar-17

 

Applied
 • Manage Human Capital Management in Compensation
 • Review the current HR policies and procedures
 • Maintain local compensation and benefits policies

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in accounting.
 • Minimum 2 year experience
 • age below 30 years old.

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree Accounting.
 • Previous experience of reporting packages.
 • Able to work independently.

23-Mar-17

 

Applied
 • 1-3 Years experience or more in Digital Marketing
 • Bachelor’s Degree/ higher in E-Marketing etc.
 • Fast Learner, Positive attitude, Innovative

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.