• ดำเนินการวางแผน และกิจกรรมทางการตลาด
 • บริหารกิจกรรมทางการตลาด การขายสินค้า
 • ติดต่อหน่วยงาน ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2 hours ago

 

Applied
 • Experience in digital marketing and product market
 • Skilled in creating, editing, and promoting.
 • Good command of English.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Marketing
 • Up to two years’ experience in market research
 • Possess strong leadership, with an analytical mind

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Marketing
 • Up to two years’ experience in product management
 • Able to organize, manage and respond positively

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน digital marketing อย่างน้อย 2 ปี
 • ประสบการณ์บริหาร facebook page หรือ social media
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน

24-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • งานสายการบิน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 4-6 ปี
 • เชี่ยวชาญทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

24-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค
 • มีทักษะการนำเสนอ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Business Administrati
 • 3 - 5 years in Relationship program, Marketing
 • Initiative, Fast Learning, Good Analytic

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Telecom Engineering, IT
 • 3 years’ experience in IT, Broadband
 • Strong knowledge of broadband or Internet

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Fast growing e-commerce company
 • International environment: 65 nationalities
 • Premier office location: Central World

20-Jan-17

 

Applied
 • Business Background
 • Sales & Marketing knowledge
 • Have knowledge in Automotive Business

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai National, male or Female, Age 25-40
 • 3 years experiences in Corporate Banking
 • Good English language skills

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • interested in Retail business and automotive
 • Degree in Marketing,Intregrated Marketing Commu
 • Sales promotion & brand communication planning

10-Jan-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.