• มีประสบการณ์ด้าน digital marketing อย่างน้อย 2 ปี
 • ประสบการณ์บริหาร facebook page หรือ social media
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Acquire new partner and build up relationship
 • Experience in Cash Management, Sales, Key Account
 • High level of creativity, Strong communication

07-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานด้านการตลาด หรืองานด้านส่งเสริมการข
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาการตลาด บริห
 • สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Telecom Engineering, IT
 • 2 years’ experience in internet solution
 • Strong knowledge of broadband or Internet

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 3 years experiences in Marketing / Digital MKT.
 • Monitor sales target and develop sales performance
 • Manage the implementation of marketing & PR plan

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Marketing
 • Up to two years’ experience in market research
 • Possess strong leadership, with an analytical mind

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Marketing
 • Up to two years’ experience in product management
 • Able to organize, manage and respond positively

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • BSc/BA in business administration, marketing
 • 5 year work experience, in Merchandise Planning
 • Excellent leadership and organizing skills

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Business Admin
 • Experience 3 - 5 years in Relationship Program
 • Responsible for Fixed Broadband customer relations

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in CRM, database management
 • Good command in English
 • Advanced excel & ppt skills

05-Dec-16

 

Applied
 • Business Background
 • Sales & Marketing knowledge
 • Have knowledge in Automotive Business

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแบรนด์ผ่านสื่อ ต่าง ๆ
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย Promotion ต่าง ๆ
 • สร้างและสื่อสารภาพลักษณ์และข้อมูลของแบรนด์

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's Degree required
 • 3 years of experience in Marketing
 • Customer events.

02-Dec-16

 

Applied
 • Experience in financial analysis, financial model.
 • Perform profitability analysis for potential sales
 • Computer proficiency in Microsoft Excel.

01-Dec-16

 

Applied
 • Male/ Female, age between 23-30 years old.
 • Bachelor’s Degree in Marketing or related field.
 • 1 year experience in Trade Marketing , Marketing o

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.