• มีประสบการณ์งานด้านการตลาด หรืองานด้านส่งเสริมการข
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาการตลาด บริห
 • สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

55 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • THAI nationality only
 • Male or female age around 25years old
 • Having experience in MICE business

55 mins ago

 

Applied
 • Marketing Executive
 • Communication Executive
 • IT Marketing & Communication

05-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดมากกว่า 2 ปี
 • การศีกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบสูง

05-Dec-16

 

Applied
 • Trading Food and Steel
 • English TOEIC
 • negotiations, budget control

05-Dec-16

 

Applied
 • Assist in executing all advertising, PR
 • Minimum 3-5 years of experience in related field
 • Good interpersonal skills

02-Dec-16

 

Applied
 • Experience in the field of Online Advertising.
 • Able to create material both of still photo.
 • Manage and implement wide range of social media.

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี ในงานการตลาดช่องทางการค้า
 • มีความรู้และเข้าใจในธุรกิจค้าปลีก และช่องทางการค้า
 • วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการกำหนดเป้าหมายยอดขาย

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 3 years’ experience or above in Smartphone Company
 • Good at Thai and English or Chinese
 • Make marketing and branding plan

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business Administration
 • Strong project management skill
 • Good command of English

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • 3+ years experience in digital marketing.
 • Demonstrable track record of success in Marketing.
 • Proven ability in Marketing across a range of mark

17-Nov-16

THB20k - 45k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.