• ประสบการณ์การทำงานด้านสายกีฬาไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • ความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อสายกีฬา
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or higher in Marketing or related field
 • Multi-tasking with good prioritizing skills
 • Strong analytical skills with result oriented

17 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง บุคลิกดี มีเสน่ห์ อายุ 22 – 25 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • ติดต่อ ประสานงานระหว่างลูกค้าและทีมงานProduction

17 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 26-35 years old
 • Bachelor degree in Marketing or any related fields
 • 5-8 years working experience in Marketing

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Planning for yearly marketing strategies
 • Bachelor’s degree in Marketing
 • Experience in online/digital marketing

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาการตลาด
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการด้าน Marketing

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 – 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ
 • มีบุคลิกภาพดี

25-Apr-17

 

Applied
 • Online Marketing Specialist with strategy & tools
 • Passion in Online Market, Digital Trends, Creative
 • Attractive package with Learning & Development

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Strategic Marketing
 • Knowledgeable in marketing research/ analysis/ CRM
 • MICE Industry

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 3-4 years experience in Marketing, FMCG
 • Good command in both Thai & English
 • Comfortable to travel and work in India office

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • To work in the world’s top 10 electronics part
 • To utilize your skill to help company’s expansion
 • Work independently and perform self-management

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experiences in Marketing Communications
 • Experience in IT Business is preferable.
 • Excellent Innovative and creative thinking

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Highly competitive pay
 • Outstanding career potential
 • Great company culture

24-Apr-17

 

Applied
 • 5-year in industrial product sales & marketing
 • MBA + BS Engineering prefered
 • Excellent command of spoken and written in English

23-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Marketing or related
 • Good command of English
 • 5 years' marketing experience in a similar role

21-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในด้าน การตลาด,สื่อสารมวลชน
 • ประสบการตรงทางด้านการตลาดอย่างน้อย 3-5ปี
 • มีความเชี่ยวชาญการวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการสื่อสาร

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการสื่อสารทางการตลาดขององค์กร 4 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

21-Apr-17

 

Applied
 • Handling Sales of machineries and Spare parts
 • To expand new and existing client base
 • To coordinate with internal and external parties

21-Apr-17

 

Applied
 • To cooperate with top management
 • To grow yourself by being highly
 • To work at famous Japanese company

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการทำตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 • มีความคิดริเริ่ม แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • บุคลิคดี,มีทัศนคติเชิงบวก

20-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือน 35,000 บาท ++
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์

19-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.