• เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถควบคุมและบริหารลูกทีม

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในด้าน การตลาด,สื่อสารมวลชน
 • ประสบการตรงทางด้านการตลาดอย่างน้อย 3-5ปี
 • มีความเชี่ยวชาญการวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการสื่อสาร

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 25-35
 • Degree in Financial, Economic or any related
 • 3 - 5 years working experience as Marketing

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Marketing, Communication.
 • experience with Event management or related field.
 • Content marketing experience will be an advantage.

24-Feb-17

 

Applied
 • วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขาย
 • มีประสบการณ์ในด้านการตลาดหรือทางก้านการศึกษา
 • มีความอดทน และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Marketing
 • 3-5 years-experienced in professional organization
 • Strength in multi-channel of marketing is preferre

23-Feb-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 27 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพ

23-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานสื่อสารการตลาด
 • มีบุคลิกภาพดี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท นิเทศศาสตร์

23-Feb-17

 

Applied
 • Bonus 2mths,Med Ins,Transp,Mobile,OT Pay,Car Maint
 • Global Golf Manufacturing & Retailer
 • Exp. in Sales in Sport Equipment Industry

22-Feb-17

 

Applied
 • Marketing growth of Home Care product line
 • Strategic marketing plan, Brand Equity, P&L
 • Achieve quarterly sales targets

22-Feb-17

 

Applied
 • Savvy webmaster able to code, master HTML & CSS
 • 3-5 yrs experience on ecommerce, UX & digital mkt
 • great start up environment, competitive benefits

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป มีความเป็นผู้นำ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี
 • มีประสบการณ์การทำงานในงานที่เกี่ยวข้อง 3 - 5 ปี

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี ด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 3 ปี

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 28-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาการตลาด
 • ทักษะด้านฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ พอใช้

20-Feb-17

 

Applied
 • จัดการ ดูแลฐานข้อมูลของลูกค้า ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
 • วางแผนการทำโปรโมชั่นส่งเสริมการตลาด
 • จัดทำโปรโมชั่นส่งเสริการตลาด หรือสิทธิพิเศษ

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • over 3 years of experiences in digital agency, MCN
 • Social media, paid media, digital marketing
 • Great communicator

16-Feb-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.