• เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 27 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพ

2 hours ago

 

Applied
 • Can use both Thai and English Fluently
 • have experience in EPC, Petroleum, gas industries
 • have sales experience in inspection companies

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • digital media
 • marketing
 • branding

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานสาขา , การตลาดสินเชื่อ 1 - 2
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองติดต่อลูกค้าและDealerใหม ่ๆ

19 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 – 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ
 • มีบุคลิกภาพดี

19 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในด้าน การตลาด,สื่อสารมวลชน
 • ประสบการตรงทางด้านการตลาดอย่างน้อย 3-5ปี
 • มีความเชี่ยวชาญการวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการสื่อสาร

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในด้าน การตลาด,สื่อสารมวลชน
 • ประสบการตรงทางด้านการตลาดอย่างน้อย 3-5ปี
 • มีความเชี่ยวชาญการวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการสื่อสาร

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Managing brand development and brand activation
 • Master's degree in Marketing
 • 3 years of experience in brand development

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Thai nationality
 • Age between 25-38 years old
 • At least 3 years of experience in a Marketing

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai only, aged between 28 - 35 years old
 • Bachelor's degree or higher in Marketing
 • Minimum of 2 years’ experience

26-Jun-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดมากกว่า 2 ปี
 • การศีกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบสูง

26-Jun-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบ และดำเนินงานด้านการตลาดของสำนักพิมพ์
 • วางแผนงานด้านการตลาด นำเสนอ และปฏิบัติ
 • จัดกิจกรรมทางการตลาด ประชาสัมพันธ์สินค้าในเครือฯ

26-Jun-17

 

Applied
 • At least Bachelor‘s Degree in Computer Engineering
 • Experience in designing for mobile application
 • Represent the company at exhibitions, events

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ในวันส.-อา ได้
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Marketing Communication
 • 3-5 years of experience in the communication field
 • Effective verbal and listening communications skil

22-Jun-17

 

Applied
 • develop & strengthen online&off-line marketing
 • strong online marketing concepts & best practice
 • exp. in digital marketing,social media, SEO, etc.

22-Jun-17

 

Applied
 • 2 yrs’experience in branding and brand development
 • Bachelor's degree or higher in Marketing
 • Thai only, aged between 28 - 35 years old

22-Jun-17

 

Applied
 • 2+ years online marketing experience
 • Flexible working culture
 • Performance-based bonus

22-Jun-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด / บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด
 • ประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด

19-Jun-17

 

Applied
 • Bonus, Health Ins, PVD Fund, Life Ins, Tel Allow
 • Construction Related Products Provider Company
 • At least 3 yrs. experience in Branding

13-Jun-17

 

Applied
 • 2 years experience in Marketing
 • Marketing & Communications
 • Creative international start-up environment

09-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.