• เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 24-30 ปี สัญชาติไทย
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s in Accounting or Finance or any related
 • Up7y.,Auditing,team leader,Internal control other.
 • Excellent Excel,Analytical tools such as ACL,Idea.

20 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 24-30 ปี สัญชาติไทย
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Experienced 10 years up in Internal Audit firm
 • English business level
 • Certificate, CIA, CPA, CISA

17-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท บริหารธุรกิจ,การบัญชี หรือสาขาอื่นๆ
 • ประสบการณ์ทำงานในด้านการตรวจสอบภายใน 3-5 ปีขึ้นไป
 • ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

17-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor or higher degree in Accounting
 • At least 5 years in Internal Audit
 • Insurance knowledge is preferable.

16-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master degree in Accounting
 • At least 3-5 year experiences in Retail business
 • CIA, CISA, CPA or CFE certificate are preferable.

16-Feb-17

 

Applied
 • อายุระหว่าง 28 – 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีการเงิน
 • ประสบการณ์ทำงานตรวจสอบภายในอย่างน้อย 3 – 5 ปี

15-Feb-17

 

Applied
 • BA./Master in Finance,Accounting,AIS,IT,Management
 • Experience 3 year in Bank ,Securites,Asset Mgnt.
 • Similar field such as credit, compliance, Control

15-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Finance/Accounting
 • 3 - 5 years of working experience in audit role
 • Work independently and detail-oriented

14-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.