• วางแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan)
  • ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี
  • ตรวจสอบวิเคราะห์ให้ความเห็นในความถูกต้อง

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี/โท บริหารธุรกิจ,การบัญชี หรือสาขาอื่นๆ
  • ประสบการณ์ทำงานในด้านการตรวจสอบภายใน 3-5 ปีขึ้นไป
  • ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

10-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.