• ออกแบบตกแต่งภายใน
 • ปริญญาตรี มัณฑนศิลป์ตกแต่งภายใน
 • สามารถทำ Detail Furniture Built-in ได้

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย, หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบหรือตกแต่งภายใน

29-Nov-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree from an accredited interior desi
 • Effective interpersonal, communication English and
 • Thai Citizen Only

25-Nov-16

 

Applied
 • Bachelor’s or higher degree in DESIGN
 • More than 3 years experience in the field
 • CREATIVE person with strong design

25-Nov-16

 

Applied
 • Bachelor of Architecture or Interior Design
 • 5+ years in Lifestyle design
 • Proficient in English

19-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Brand new Office! Brand new location!
 • Same creative people and culture.
 • Competitive renumeration package.

07-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.