• ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ ,บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ 0 - 5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้ (จ.ฉะเชิงเทรา)

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Female, age 30-38 years.
 • Bachelor degree in political science, HRD.
 • Experience in HRD & HRM will be advantage

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Capable and Knowledgeable in HR
 • 5+ Years Experience
 • Must Speak English

30-Nov-16

THB35k - 45k /month

Applied
 • Bonus 3 mths., Transportation, Meal, etc.
 • Manufacturing & Trading Office materials
 • At least 3 years experience in HR field

30-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.