• ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์การบริหารงานด้านการเงินและการบัญชี
 • เข้าใจการทำบัญชีบริหาร บริหารต้นทุน บริหารเงิน

17 hours ago

 

Applied
 • 5 end-to-end projects/5 years in Project Managemen
 • Solid Project Management skills
 • Manage stakeholder expectation

27-Feb-17

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Related Bachelors Degree
 • Proactive Demand Support sales
 • driving and managing programs to improve sales

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • great Career Development Opportunity
 • excellent Compensation Packages & Benefitse
 • Regional Working Experience with Global Teams

27-Feb-17

Above THB160k /month

Applied
 • Master’s degree in Finance, Real Estate
 • 8-year work experience
 • Support the execution of hotel acquisitions

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Secretary or Executive Assistant
 • Excellent command in English
 • 5-8 years of experience in Secretary

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.