• ประจำสาขาบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
 • ปริญญาตรีสาขาวิชา: ทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

28-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female age 32 years old up with related exp.
 • Good command of English (TOEIC 700 up)
 • Good communication and interpersonal skills

27-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 24-30 ปี สัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้าง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดี

26-Apr-17

 

Applied
 • Organizing food products and laboratories
 • Testing routine and specific science laboratories
 • Checking laboratory materials and documents

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master's degree in HRM / HRD
 • 2 year’s experience in Training & Development
 • Male/Female Age not over 30 years

25-Apr-17

 

Applied
 • If you are proactive and energetic person
 • We ask you to join our new business expansion
 • To work with innnovative company

24-Apr-17

THB45k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การจัดการครัว
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป การสอนการประกอบอาหาร
 • การประกอบอาหารญี่ปุ่น และการประกอบอาหารไทย

24-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.