• มีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลด้านบัญชีต้นทุนการผลิต
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบัญชีต้นทุน การปิดงบ
  • มีความรู้ด้านลักษณะงานบัญชีต้นทุน

17 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.