• Degree in Business Finance, Accounting
  • 7 years’ experience in Costing
  • Good command of the English language

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือบัญชีต้นทุน
  • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีต้นทุน 5 ปีขึ้นไป

26-Jul-17

 

Applied
  • จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี มีประสบการณ์ 0 - 8 ปี
  • ใช้งานระบบ SAP หรือ ERP ได้พิจารณาเป็นพิเศษ
  • ปฏิบัติงานที่โรงงานปราจีนบุรี ทำงานวันจันทร์-เสาร์

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.