• วิเคราะห์และคำนวณต้นทุนสินค้าและวัตถุดิบ
  • จัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการคำนวณต้นทุน
  • ตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า

21-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.