• ปริญญาตรี/ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจ และทางการเงิน
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์

13 hours ago

 

Applied
 • Strong Automotive industry track record
 • Strong knowledge in Automotive supply chain
 • Manage deliveries of sales growth

19-Jul-17

 

Applied
 • Covering Bangkok and Eastern Seaboard
 • Minimum 10 years experience in Automotive Sales
 • Own Transport Required

19-Jul-17

 

Applied
 • Understanding of media ecosystem
 • Good Influencing,Persuading&Project Management
 • 5 years experience in Media industry

18-Jul-17

 

Applied
 • 3+ year experience in Sales generating leads
 • 3+ year experience in Digital Advertising Agencies
 • 3+ year experience in AdTech companies

15-Jul-17

 

Applied
 • legal background
 • sales and marketing experience
 • Pharmaceutical, Healthcare industries

14-Jul-17

 

Applied
 • Strong business acumen, excellent analysis skills
 • Strong analytical and problem-solving skills
 • Able to work independently and as a team member

14-Jul-17

 

Applied
 • Thai National with good level of English
 • 10 years Insurance experience
 • Sales and Reinsurance experience

06-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.