• วิเคราะห์การกำหนดนโยบายของภาครัฐ
 • ปริญญาตรี/โท ด้านรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
 • 5-10 ปีในการทำงานที่เกียข้องกับนโยบายรัฐ

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female age over 27 years
 • 3 years of experience in Market research
 • Good command of English

17-Oct-16

 

Applied
 • Degree or higher in Marketing
 • Experience at least in Brand/Product Management
 • Good command in English and computer-literate

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience as Buyer or Business Development.
 • Good project management and interpersonal skill.
 • Ability to work under time-constraint environment.

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.