• อายุระหว่าง 28 – 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีการเงิน
 • ประสบการณ์ทำงานตรวจสอบภายในอย่างน้อย 3 – 5 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • B.A. in MIS, Comp.Sci.
 • Experience in IT or IT auditing ,Auditor
 • Improving control environment of IT system

13 hours ago

 

Applied
 • BA./Master in Finance,Accounting,AIS,IT,Management
 • Experience 3 year in Bank ,Securites,Asset Mgnt.
 • Similar field such as credit, compliance, Control

13 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานตรวจสอบภายนอก/ภายใน อย่างน้อย 3-5ปี
 • ปริญญาตรีสาขาตรวจสอบภายใน การเงิน การบัญชีเท่านั้น
 • เดินทางไปทำงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

13 hours ago

 

Applied
 • Minimum Bachelor of Accountancy
 • Minimum 3 years experience in Audit Field
 • Good command in English

13 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านงานตรวจสอบ
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิชาบัญชี / ตรวจสอบ / CG
 • เงินเดือนตามประสบการณ์และคุณสมบัติของผู้สมัคร

20-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Capable to handle multiple tasks and assignments
 • Hands-on experience in SAP i.e. implementation
 • PMO skill, willing to adapt for team success

18-May-17

 

Applied
 • Work on a number of projects in the auditing area
 • A CPA or part qualified CPA
 • Minimum of 3 years audit experience

18-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.