• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี, ตรวจสอบภายใน
 • ประสบการณ์ในงานด้านตรวจสอบภายในอย่างน้อย 5 ปี
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 28 - 35 ปี

09-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้่นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ทางด้านตรวจสอบภายใน
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ใช้สื่อสาร

08-Dec-16

 

Applied
 • Min 4 years related experience
 • Professional auditing standard
 • Basic accounting, banking and finance

08-Dec-16

 

Applied
 • ISO 9001, ISO 27001, SOX, PCI, SOC
 • Experience in IT Security or Audit field
 • Able to travel – up to 5 weeks per year.

08-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • 3-4 years experience in auditing
 • Good English communication skills

05-Dec-16

 

Applied
 • IT Audit works as a part of financial audit team
 • Review IT security of Operating Systems and DBMSs
 • Extensive training for successful candidates

05-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in IT, Computer
 • Experiences in Big4 /consulting firms, or finance
 • Experiences in an audit of banking business

05-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's degree in Finance/Accounting
 • 3 - 5 years of working experience in audit role
 • Work independently and detail-oriented

30-Nov-16

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา : บัญชี / การเงิน / ตรวจสอบ
 • งานตรวจสอบภายใน, งานตรวจสอบบัญชี

25-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Bachelor Degree in Accounting
 • Working knowledge of auditing and accounting
 • Experience in audit field in consulting firms

14-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.