• วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงาน IT
 • มีประสบการณ์ด้าน IT
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Ticketing และ Airline

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop, design & implement application system
 • VB.net, VBA, JAVA
 • Experience Mobile Internet Banking application

19-Jan-17

 

Applied
 • Design Cloud architect Solution
 • Implement Cloud architect
 • managing the functional specification

19-Jan-17

 

Applied
 • Understand and work within Credit Card area.
 • At least 4 years experience in COBOL Language.
 • Understand JCL Command.

13-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.