• ตรวจ ภงด.1,3,53 และ ภ.พ.30 ยื่นสรรพากร
 • มีความรู้ด้านบัญชี-การเงิน
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีมาก่อนอย่างน้อย 5 ปี

25-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี ขึ้นไปในงานด้านบัญชีเจ้าหนี้
 • สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์บริหารงานด้านบัญชี-การเงิน 5-10 ปี
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

24-Feb-17

 

Applied
 • A minimum of 2 year’s experience as a Chief accoun
 • Support day-to-day execution of general ledger
 • Calculate Budgets plans

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Finance, Accounting, Auditor, CPA
 • Experienced in start-up and fast-growth company
 • Yong talented, and eager to learn and implement

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย-หญิง สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 25-35ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้ (AR) อย่างน้อย 3 ปี

24-Feb-17

 

Applied
 • Female – age not over 35
 • Bachelor’s degree – Accounting
 • At least 5 year experience in accounting is prefer

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

23-Feb-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
 • เพศหญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

23-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์งบการเงิน
 • ตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีต่าง ๆ
 • มีความรู้ด้านมาตรฐานบัญชี

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Accounting only
 • Experience in General Accounting above 3 years
 • Able to use Accounting Express, Business Plus.

23-Feb-17

 

Applied
 • Prepare the GL adjustment and accrual transaction
 • Preparing account reconciliation and follow up
 • To assist in month end closing

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์จาก Audit Firm
 • ขยัน อดทน และทนต่อแรงกดดันได้
 • สามารถบริหารจัดการงานที่ทำได้ด้วยตนเอง

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 29 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 4 - 5 ปีขึ้นไป
 • ดูงบเป็น / จัดทำบัญชีได้

22-Feb-17

 

Applied
 • Male, age 25 between 35 years old
 • Degree in Accounting or related field
 • 3-5 years relevant working experience

22-Feb-17

 

Applied
 • บัญชี งบการเงิน
 • ปิดงบบัญชีและการเงิน
 • ภงด.50 และภพ.30

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

21-Feb-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จัดทำบัญชี

21-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในระบบบัญชี MAC-5
 • มีความรับผิดชอบ,ใส่ใจ, รอบคอบในหน้าที่ ตัดสินใจได้
 • ตรวจสอบงบการเงินรายเดือน งบกำไรขาดทุนต่อสัปดาห์

21-Feb-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี 5 ปีขึ้นไป

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 3-5 ปี ขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีนได้ในระดับดี
 • มีทักษะการวิเคราะห์ ติดต่อประสานงาน และคอมพิวเตอร์

21-Feb-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดทำบัญชีตรงตามมาตราฐาน
 • จัดทำรายงานการแสดงผลงบการเงิน จัดทำ Budget
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการลงบัญชีต่างๆ

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • 4years working experience in Accounting
 • Good computer skill (Ms. Office) and SAP

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • หากใช้โปรแกรม autoflight ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม SAP
 • มีความรู้และประสบการณ์ในด้านผู้รับเหมา

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30-35 ปี
 • ปริญญาตรี ทางการบัญชีขึ้นไป
 • มีความรู้ ด้านระบบภาษีอากร, ภาษีมูลค่าเพิ่ม

20-Feb-17

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • หญิง/ชาย อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้

20-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.