• ชาย หรือ หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี 5 ปีขึ้นไป

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong experince in accounting payable
 • Good in Excel and Oracle program
 • Flexible and ontime

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • -MS Excel: Good
 • -At least 3 years experience

21-Oct-16

 

Applied
 • ตรวจสอบการบันทึกบัญชี
 • คำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคล ภงด 51,50
 • ประสบกาณ์อย่างน้อย 3-5 ปี ด้านบัญชี

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in accounting
 • Minimum 5 years' working experience in accounting
 • Good command of both spoken and written English

20-Oct-16

 

Applied
 • Solid track record in accounting plus managerial
 • Tax & accounting software knowledge
 • Great analytical ability & problem solving skills

19-Oct-16

 

Applied
 • 3 years of experience in Accounting functions
 • Male or Female, aged 25-35 years old
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting

19-Oct-16

 

Applied
 • Strong understanding of finance and accounting.
 • Knowledge of auditing practices.
 • SAP experience is preferred.

19-Oct-16

 

Applied
 • At least 5 years working experience in an accoun
 • Ensuring an accurate and on time account closing
 • Support overall department goals and objectives.

18-Oct-16

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีบริษัทขาย
 • เพศหญิง อายุ 32 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ดูแลงานด้านบัญชี 3 ปี ขึ้นไป

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีความเข้าใจในการยื่นภาษี ภพ.30, 36
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • งานตรวจสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's or above in Accounting or Finance
 • Have 2-3 year experiences in accountant.
 • Work with proactive style

18-Oct-16

 

Applied
 • Female age 30 years up
 • Bachelor Degree in accounting or higher
 • 5 year experience in accounting field

18-Oct-16

 

Applied
 • จัดทำรายการทางบัญชี , จัดทำบัญชีทั่วไป
 • บัญชีด้านรายรับ-รายจ่าย,บัญชีต้นทุน,
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี 3-5 ปี ขึ้นไป

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปี

18-Oct-16

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานผอ.สายการเงินและบริหาร
 • วุฒิ.ปริญญาตรีสาขาวิชาบัญชี / การเงิน

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี - โท สาขาการบัญชี การเงิน
 • วางระบบ แผนงานและ นโยบายทางด้านบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานทางบัญชี การเงิน

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • Ability of English communication skills
 • Ability of SAP application is a plus

18-Oct-16

 

Applied
 • Only SAP program user will be shortlisted candidat
 • Able to work at TPARK2, Laemchabang
 • CAN DO attitude and Proactive personality

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำและตรวจสอบเอกสารด้านรับ-จ่าย
 • จัดทำและตรวจสอบใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า
 • จัดทำ Bank Reconciliation

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.