• มีความเข้าใจในการยื่นภาษี ภพ.30, 36
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • งานตรวจสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานผอ.สายการเงินและบริหาร
 • วุฒิ.ปริญญาตรีสาขาวิชาบัญชี / การเงิน

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี - โท สาขาการบัญชี การเงิน
 • วางระบบ แผนงานและ นโยบายทางด้านบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานทางบัญชี การเงิน

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Fresh graduated are welcome to apply
 • Computer proficiency and Fair in English

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.