• ทักษะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับดี (TOEIC500)
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านการบินจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

9 hours ago

 

Applied
 • ดูแลรถเข้าออกของโรงแรมจัดที่จอดรถ
 • สามารถดูแลรักษาความปลอดภัยได้ดี
 • รับผิดชอบในหน้าที่การงาน และเป็นคนขยันขันแข็ง

9 hours ago

 

Applied
 • Protect and conserve all hotel property
 • Male. Not over 35 years old
 • Bachelor's Degree

9 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Accounting, Business Admin
 • 3 years of experience in wealth management
 • Analytical minded person with pleasant personality

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Engineering / Occupational Health and Safety
 • Develop the protection of the bank’s asset
 • Ratburana Head Office

26-Jul-17

 

Applied
 • รักษาความปลอดภัย
 • อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
 • บริหารบริษัทผู้รับจ้างบริการ

25-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Information Technology
 • 2 - 5 years of experience in an IT security
 • Proven analytical and problem-solving

25-Jul-17

 

Applied
 • Representative for AMOS TH Branch
 • Local representative of AMOS Information Security
 • Deliver AMOS Information Security Risk Management

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ชายไทยอายุ 25 ปีขึ้นไป
 • เคยผ่านงานต้านรปภ.มาจะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีความซื่อสัตย์ มีใจรักงานบริการ

24-Jul-17

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร
 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอาคาร
 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Condo / Apartment)

21-Jul-17

 

Applied
 • ดูแลรถเข้าออกของโรงแรมจัดที่จอดรถ
 • สามารถดูแลรักษาความปลอดภัยได้ดี
 • รับผิดชอบในหน้าที่การงาน และเป็นคนขยันขันแข็ง

21-Jul-17

 

Applied
 • Protect and conserve all hotel property
 • Male. Not over 35 years old
 • Bachelor's Degree

19-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.