• รักความก้าวหน้า
 • ชอบเรียนรู้
 • มีความซื่อสัตย์

23-Jun-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Engineering in any field
 • at least 3 years experience in product design
 • Proficiency in CAD/CAM 2D & 3D

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบัญชี
 • มีความรู้เรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล ,
 • สามารถปิดงบการเงินอย่างน้อย 2 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • COST ACCOUNTING
 • Chachoengsao
 • SAP program

22-Jun-17

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 5 year of experiences in Costing function of MFG
 • Cost calculation and analysis

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบัญชี หรือ บัญชีต้นทุน
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารและควบคุม
 • สามารถใช้โปแกรม MS Excel ได้เป็นอย่างดี

22-Jun-17

 

Applied
 • SAP support
 • Knowledge SAP and SAP datadict
 • at least 3-5 years working experience

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Programming language C# with ASP.Net, PHP, Java
 • มีประสบการณ์ Support data interface with SAP
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ และ แก้ปัญหา

22-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านงานฝึกอบรมอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • Experience in accounting- costing
 • Good command in English

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Japanese Language
 • Excellent communication skills in Japanese
 • 2 years in Interpretation experience

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-32 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานบัญชี 3 ปีขึ้นไป

21-Jun-17

 

Applied
 • distributor
 • construction
 • sales

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting Supervisor, Accounting Chief
 • AP, AR, General Accounting, Costing, Male only
 • Accounting in manufacturer, Good in English

20-Jun-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการด้านการควบคุมคุณภาพ 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้และความเข้าใจในระบบการควบคุมคุณภาพดี
 • เงินเดือนสามารถเจรจาต่อรองได้

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์และนำเสนอ

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 32 - 37 ปี ประสบการณ์ 5-10ปี
 • มีความรู้เรื่องบัญชีต่างประเทศ และปิดงบการเงินได้
 • ประสบการณ์สายงานด้านอุตสาหกรรมผลิต 3 ปีขึ้นไป

20-Jun-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาทรัพยากรบุคคลหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงาน Com&Ben 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความชำนาญด้าน compensation/TAX และประกันสังคม

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน
 • มีความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้าน IT ข้อกฎหมาย
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านสรรหา และพัฒนาบุคลากร อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถค้นหาและทาบทามผู้สมัครจากแหล่งงานที่หลากหลาย
 • ช่างสังเกต มีทักษะในการสัมภาษณ์ วิเคราะห์คนได้

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง กฎระเบียบการจัดซื้อ
 • งานวิเคราะห์และควบคุมต้นทุน

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Sourcing Supervisor not over 35 years old.
 • Bachelor Degree in Electric or Mechanical related
 • Thai only

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง,- อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์จัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อย 5-7 ปี

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female / 30 - 40 years old
 • At least 5 years's experience in FMCG
 • Experience in FMCG

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female/Age 30-38 years
 • Bachelor's degree in Marketing or Business Admin
 • Experience in FMCG

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Cost
 • Suporvisor
 • Accountant

18-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.