• มีความคิดวิเคราะห์ เชิงเปรียบเทียบข้อมูลได้
 • วิเคราะห์และเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • นำเสนอและสรุปรายงาน รายวัน และรายเดือน

6 hours ago

 

Applied
 • ร่างกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และกฎหมายต่างๆ
 • จัดทำแนวการตรวจสอบตามแผนงานประจำปี
 • ติดตามดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับ

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีมนุษย์สัมพันธิ์ดี

27-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรี สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภค-บริโภคหรือปลีก
 • การเพิ่มขึ้นของยอดขาย / ผลิตภัณฑ์ใหม่

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบ ปริญญาตรี สาขาอิเล็คทรอนิกส์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทนต่อแรงกดดันได้เป็นอย่างดี

27-Feb-17

 

Applied
 • Negotiated suppliers to ensure reasonable price
 • Set procurement plan to conform company policy
 • To handle all purchases of inventory items

27-Feb-17

 

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวตอร์ได้คล่องแคล่ว
 • ควบคุมการจัดระบบการเดินรถให้เป็นไปตามตารางเวลา
 • ประสานงานได้ดี มีความเป็นผู้นำ

25-Feb-17

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • วางแผนการซ่อมบำรุงเพื่อให้พร้อมต่อการใช้งาน
 • ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

24-Feb-17

 

Applied
 • Accounting Supervisor, Accounting Chief
 • AP, AR, General Accounting, Costing, Male only
 • Accounting in manufacturer, Good in English

24-Feb-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน
 • มีความรู้หรือผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือ
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม SAS, SQL

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male 27-30 years
 • Bachelor Degree in Chemical Engineer
 • Knowledge: ISO, EN, JIS, ANSI standard

24-Feb-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 28 – 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ, การขายและการตลาด
 • ประสบการในงานด้านประสานและการขาย

24-Feb-17

 

Applied
 • at least 7 years experiences in QA.
 • Bachelor or Master of Engineering
 • Good command in English

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ 5 ปีขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied
 • Engineering in any field
 • at least 3 years experience in product design
 • Proficiency in CAD/CAM 2D & 3D

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • บัญชีเจ้าหนี้ หรือบัญชีทั่วไป
 • สามารถใช้ SAP ได้
 • มีความรู้ด้านภาษีอากร

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ปัญชีเจ้าหนี้ / ต้นทุน 3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม SAP
 • ปฏิบัติงานที่นิคมฯ หนองแค สระบุรี

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Age 27-40 / Good command of English
 • 5-10 years experience in Employee Relations
 • Experienced with Union Labor would be favorable

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 35-40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป นิติศาสตร์/บัญชี/เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี

23-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีหรือโท สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ ด้านการบริหารงานบุคคล ไม่น้อยกว่า 2 ป
 • มีความรู้ทางด้าน Ms Office เป็นอย่างดี

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี บริหารงานบุคคล
 • ประสบการณ์(ปี) : 2
 • อายุ(ปี) : 30 - 35

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 27-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากร

23-Feb-17

 

Applied
 • Managing and ensuring supplier and manufacturing
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering
 • 7 years’ experience in manufacturing

22-Feb-17

 

Applied
 • หัวหน้าทีมประกอบ-ติดตั้งเครื่องจักร
 • ปฏิบัติงานใน-นอกสถานที่
 • บริษัทตั้งอยู่เขตคลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี

19-Feb-17

THB20k - 35k /month

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี
 • มีความรู้และความเข้าใจด้านตลาดทุน
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.