• ประสบการณ์ด้านเลขานุการอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความยืดหยุ่น ระเอียดรอบคอบ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

4 hours ago

 

Applied
 • HR Admin and Secretary
 • International Company background
 • Good in English MS Office

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์งานด้านเลขา 3 ปีขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • ดูแลภาพลักษณ์ผู้บริหาร
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนในระดับดีมาก พูด อ่าน เขียนคล่อง
 • เพศหญิง โสด หน้าตา-บุคลิกภาพดี สูง 165 ซม.ขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • แปลงาน(ภาษาจีน) ร่างจดหมาย ติดต่อสถานฑูต
 • ภาษาจีนในระดับดีมาก พูด อ่าน เขียนคล่อง
 • เดินทางไปต่างประเทศได้สะดวก เช่น ฮ่องกง จีน

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • อายุ ๒๒ ปีขึ้นไป
 • สามารถไปทำงานต่างจังหวัด และต่างประเทศได้บางครั้ง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in related field
 • Fluent in English both of written & Spoken
 • Good computer skills (MS-Office, Internet)

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านเลขานุการ
 • ประสบการณ์ 0 - 2 ปีขึ้นไป ด้านเลขานุการ
 • มีทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เลขานุการอย่างน้อย 2 ปี
 • การสื่อสารได้อย่างชัดเจนทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 • ทักษะการจัดการ วางแผนและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
 • เพศหญิง อายุ 25ปีขึ้นไป
 • ไม่ติดเรื่องการเดินทาง

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Female, age 25 - 30 years old
 • At least 2-3 years of experiences
 • Fluent in English communication

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bonus, Medical Insurance, Provident Fund, etc.
 • International Medical Equipment Selling
 • At least 4 yrs. exp. in Secretary field

4 hours ago

 

Applied
 • 2-5 years’ experience of secretary
 • Prepare and check documents for CEO
 • Prepare and manage correspondence

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีศิลปศาตร์/มนุษยศาสตร์
 • ประสบณ์การทำงาน 0-3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female , age around 25 – 35 years old
 • Good English knowledge and computer skills
 • 1-5 years’ exp.as a secretary to executive level

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการจัดการทั่วไป
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี พูด อ่าน เขียน

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree or Higher
 • 2 to 5 year experience as secretary or personal as
 • (HSK Level 6 only) (TOEIC 600 up)

4 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality, age not over 35 years old.
 • Bachelor’s degree or higher in Business Admin
 • 1 year of direct experience in secretarial

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 2 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • Answers all incoming calls and take messages
 • Arrange appointments, organize on any meetings
 • Fluent in English (both listening and speaking)

4 hours ago

 

Applied
 • จดบันทึกและสรุปการประชุมให้กับผู้บริหาร
 • ติดต่อประสานงานกับชาวต่างชาติ(อังกฤษ/จีน)
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in any fields
 • Good in written & spoken English
 • Handle all secretarial works for Management

4 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง / อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะความชำนาญในการใช้โปรแกรม MS Office

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business Management, Administration
 • Experience as an Executive Secretary
 • Good command of Business English

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female, age 22 - 30 years old.
 • Good command of English and Japanese
 • New Graduate also welcome

22-Jan-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • มีไหวพริบ
 • บุคคลิกภาพดี
 • มีความคล่องแคล่ว

22-Jan-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • มีไหวพริบ
 • บุคคลิกภาพดี
 • มีความคล่องแคล่ว

22-Jan-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • แปลภาษาญี่ปุ่น-เป็นภาษาไทยได้ ระดับ N 3
 • มีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์

22-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 1-3 year experience as secretary
 • Good English communication skills
 • Good communication and interpersonal skills

21-Jan-17

 

Applied
 • จบ ป.ตรี ขึ้นไป / เพศหญิง อายุ 25 ถึง 40 ปี
 • เน้นการ พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน ได้เป็นอย่างดี
 • บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการติดต่อ

21-Jan-17

 

Applied
 • Company Secretary
 • Competitive Package
 • Bangkok

21-Jan-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • เข้าประชุม จดบันทึก จดรายงานการประชุม
 • ปริญญาตรี ภาษาจีน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี

21-Jan-17

 

Applied
 • Female age not over 29 years
 • Good command of English
 • Good appearance & personality

20-Jan-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in management or others
 • 2 year’s working experience as a secretary
 • Good Communication skill

20-Jan-17

 

Applied
 • Female, Age 24 - 32 yrs
 • Bachelor's degree
 • TOEIC score 650 plus will be advantage

20-Jan-17

THB25k - 30k /month

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30-40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถขับรถได้ และมีใบขับขี่

20-Jan-17

 

Applied
 • Able to use Microsoft Office.
 • Fair in English language
 • Graduated from any major in Business

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิ ปริญญา ตรี-โท/MBA
 • มีประสบการณ์ด้านเลขานุการ 2-3 ปีขึ้นไป

20-Jan-17

 

Applied
 • Female, Thai Nationality, Age 25-35
 • Bachelor Degree in Japanese or any related fields
 • 1-3 years expereinces as Secretary

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Age: 20-25
 • Salary: 18-23k
 • Good English Skills

20-Jan-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี-ดีมาก
 • มีความเป็นระเบียบ ละเอียดรอบคอบสูง

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • สามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการบริษัทฯ 1 ปี

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่สมัคร)
 • วุฒิการศึกษา ปวช , ปวส และ ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี

20-Jan-17

 

Applied
 • งานเลขานุการ
 • หญิง อายุ 22 ถึง 45 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษหรือ ภาษาจีนได้เป็นอย่างดี

20-Jan-17

 

Applied
 • Full secretarial support for the top management
 • Thai Female, age 29 - 36 years old
 • Can start work on Jan 2017

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำงาน 5 วัน จันทร์-ศุกร์
 • สวัสดิการ:PVD ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต อุบัติเหตุ
 • และอื่น ๆ

20-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข
 • หญิง อายุ 29 ถึง 33 ปี
 • ใช้โปรแกรม MS Officeได้อย่างชำนาญ

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Business Administration
 • Experience in using Microsoft Office
 • Good command of spoken and written English

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Japanese, Interpreter, Secretary
 • Female, Rojana, Electronics
 • Translator, JLPT2, Ayutthaya

20-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.