• จัดตารางเวลางานให้กับผู้บริหารทั้งเรื่องส่วนตัว
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งใน นอกองค์กร
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

6 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 1 years of experience
 • Excellent command of English
 • Female

49 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years of experience as a Company Secretary
 • Knowledge of SEC/SET rules
 • Bachelor or Master Degree in Law or related fields

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelors Degree or Master Degree in Law
 • Excellent command of spoken and written English
 • Having knowledge of SEC/ SET regulations

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • สัญชาติไทย วุฒิปวส. (อนุปริญญา) - ปริญญาตรี
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศ หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน ซื่อสัตย์

14 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality, Age 22-30
 • Bachelor Degree or higher in any related fields
 • 1 - 5 years working experience

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Administrative or Secretary Role
 • Excellent Verbal & Written English Communication
 • Work Independently & Able to Work Under Pressure

14 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 35
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือเกี่ยวข้อง

14 hours ago

 

Applied
 • Age over 28 years
 • Bachelor’s Degree or higher in any field
 • Experience in supporting management level

14 hours ago

 

Applied
 • Be part of young, energetic, and growing business
 • Flexible, support learning opportunities
 • Work closely with international team and experts

14 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
 • ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการของผู้บริหาร
 • จัดทำตารางนัดหมายให้กับผู้บริหาร

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมาย
 • ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติ
 • สอบทานหลักฐาน กรณีมีข้อสงสัย

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Proven experience as secretary or similar
 • Proficient in Ms office and back office software
 • Excellent communication skill and time management

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Secretary (Oil & Gas)
 • support
 • Coordinate

14 hours ago

 

Applied
 • experience as an executive secretary
 • Good command of English
 • Computer literate (Office applications)

14 hours ago

 

Applied
 • 5 years of experience as executive secretary
 • Mature and energetic with can-do attitude
 • Excellent command of English

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง / ตาไม่บอดสี / อายุ 22 - 27 ปี
 • ป.ตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดี ( N3 ขึ้นไป )

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง
 • ปริญญาตรี
 • พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี

14 hours ago

 

Applied
 • Female only, age 27-32 years old
 • Bachelor's Degree or higher in any relate field
 • 3 years of Secretary experience

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป ไม่ระบุสาขา
 • มีประสบการณ์ควบคุมเอกสารและเลขานุการโครงการ
 • ไม่จำกัดเพศและอายุ

14 hours ago

 

Applied
 • Bonus 2 mnths.,Prvd F.,Med Support,Social Security
 • Leading Worldwide Manufacturer of Automobiles
 • Exp. in Sales Coordinator or Secretary

14 hours ago

 

Applied
 • At least 2 years’ experience in Secretary
 • Good in English
 • Able to work effectively in a team environment

14 hours ago

 

Applied
 • five years’ experience of working as an Secretary
 • Fluent in English
 • Speaking Mandarin is a must

14 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, age between 25 - 30 years old.
 • BBA, MBA or related fied.
 • Experience around 1 - 3 years.

14 hours ago

 

Applied
 • Assist the Managing Director
 • Take care of office admin & accounting work
 • Be able to communicate in English

14 hours ago

 

Applied
 • ประสานงานทั่วไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวช ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้คล่อง

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree in English, Secretary, or Communication
 • possess excellent command of English
 • three year experience in a similar position

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience as a Corporate Secretary.
 • Corporate lawyer if preferred.
 • Good command of English both in spoken and written

14 hours ago

 

Applied
 • Bonus 2-3 mnths, Mobile All, Salary Adjust, Health
 • Fast Growing Automotive Parts Trading Company
 • Experience in Trading or Manufacturing is a plus

14 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน เลขานุการ, บัญชี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • เพศ หญิง อายุ 25-35 ปี

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหาร การจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Male / Female, age between 22-35 years old
 • Experience as Secretary and Interpreter
 • Bonus + Provident Fund + Insurance + etc.

21 hours ago

 

Applied
 • ประสานงานในแผนก เกี่ยวกับสัญญาโครงการ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female 30 years
 • At least 5 years experience
 • Providing all secretarial Supports and taking care

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fresh Graduates are welcome
 • Good English and MS Office Literate
 • Proactive & Multi-tasking

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in HR, Accounting, or related
 • Able to work under pressure and good personality
 • 2 years experience in HR, Accounting, Asst. to MD

22 hours ago

 

Applied
 • Female, age not more than 30
 • Bachelor’s Degree or higher
 • At least 2 years working experience

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • An opportunity to work in Representative
 • Attractive salary & convenient working location
 • An opportunity to work as a secretary

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • secretary
 • good command in English
 • age 25 - 35 yrs

08-Dec-16

 

Applied
 • Secretary
 • Personal Assistant
 • Administrator

08-Dec-16

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 2 ปี

08-Dec-16

 

Applied
 • Minimum 5 years experience as a secretary
 • Good at MS Office
 • Excellent English

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 2 years+ in Admin or Secretarial Tasks
 • Exp in coordinating with foreigners is preferred
 • Good command of English

08-Dec-16

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in English, Business
 • At least 2 years experience in Secretary
 • Good command of written and read in English

08-Dec-16

 

Applied
 • ติดตามผู้บริหาร งานเลขานุการทั่วไป
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ด้านงานเลขานุการ
 • เพศหญิง / สาวประเภทสอง

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 38-44
 • ระดับการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป สาขา การเงิน,เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ เลขานุการ และ การลงทุน อย่างน้อย 7 ปี

08-Dec-16

 

Applied
 • Secretary เพศหญิง 23-35 ปี
 • เงินเดือน 25000
 • บางนา

08-Dec-16

THB25k - 30k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.