• มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • จัดทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้าตามที่ผู้บริหารมอบหมาย
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel ในการจัดทำรายงาน

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Assist the Managing Director
 • Take care of office admin & accounting work
 • Be able to communicate in English

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Management
 • Work experience as an Executive Secretary
 • Basic computer skills (Excel, PowerPoint)

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Secretary & Translator to Team MD
 • Salary : 35000
 • work Mon-Fri 8.30 -17.30

14 hours ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • จบวุฒิปริญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี ในการบริหารจัดการ
 • มีปฏิภาณไหวพริบและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female, over 30 years old.
 • Excellent command in English.
 • Computer skills PowerPoint, Excel, Pivot.

14 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อประสานงาน นัดประชุม บันทึกรายงานการประชุม
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้คล่อง

20-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทางด้านเลขา 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Secretary to Managing Director
 • Hard working English Speaker
 • Good communication skills

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ด้านงานเลขานุการผู้บริหาร
 • ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ เลขานุการ

18-Jan-17

 

Applied
 • ภาษาอังกฤษ
 • ปริญญาตรี
 • เพศหญิง

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.