• ปริญญาตรีทุกสาขา
 • เตรียมข้อมูลแผนปฎิบัติการบิน ข้อมูลข่าวอากาศ
 • ปฎิบัติงานภายใต้ความกดดันได้

29 mins ago

 

Applied
 • 2 years' experience in interpreter
 • male or female / age not over 40 years old
 • Japanese skill : N2

29 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Female, Age 23-35 years old, Thai nationality only
 • 2-5 years’ experience in ISO documentation
 • Internal audit ISO9001 and ISO 14001

29 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Male only, Thai nationality, Age 25 - 32 years old
 • Degree in any related fields
 • Must experience as sales /driving license

29 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ปี
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน ความปลอดภัยและอาชีวอนา

29 mins ago

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ดูแลความปลอดภัยภายในโรงงาน
 • งานที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
 • ปวส. - ปริญญาตรี

29 mins ago

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและชิ้นงาน
 • จบสาขาไฟฟ้า หรืออิเลคทรอนิกส์

29 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี

29 mins ago

 

Applied
 • การศึกษา ป.ตรี
 • สื่อสารภาษาเยอรมัน และ ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้

29 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุม/ดูแลเรื่องคุณภาพทั้งหมด
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

29 mins ago

 

Applied
 • Male/female, aged 26-38 years old
 • Good command in Japanese language
 • Take perseverance in solving problems

29 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bonus, Provident Fund, Medical Support, Gratuity
 • Stable and Big Sized Industrial Products Mfg.
 • At least 2 years exp. as HR Officer in Mfg

29 mins ago

 

Applied
 • ดูแลงานบุคคลอย่างรอบด้าน อาทิ งานสรรหาว่าจ้าง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, นิติศาสตร์
 • โบนัสประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิต

29 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/female, aged 25-30 years old
 • Bachelor’s Degree, preferably in Chemical Science
 • Experience working with diverse audiences

29 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bonus, Housing Allw, Medical, Language Allw,
 • Building Design and Construction Solution and Ser
 • Experience in construction business

29 mins ago

 

Applied
 • Bonus 2-3 mnths.,Health Insurance, Provident Fund
 • High Quality Furniture Material Manufacturing Comp
 • 5 -10 yrs. exp. as Sales in Manufacturing

29 mins ago

 

Applied

Sales Specialist

ABB Limited

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Degree in Electrical Engineering with at least 2
 • Manage administrative procedures in sales processe
 • Sell products/services to customers focusing

29 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bonus, Company Car, Transport Allow, PVD Fund
 • Trading of Japan-Imported Machine Company
 • At least 2 yrs. exp. as Sales for Machinery

29 mins ago

 

Applied
 • BA/BS degree or equivalent. MBA preferred.
 • Three years working experience
 • Demonstrated proficiency in statistics

30 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting.
 • Strong leadership & managerial skills
 • Manage, control and ensure accounting activities

30 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Insure that correct prices,quality for components
 • BSEE, BSME, BA, Strategic purchasing or equivalent
 • Minimum 5-10 years working experience in sourcing

30 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์การ
 • มีประสบการณ์การบริหารควบคุมคุณภาพหรือประกันคุณภาพ
 • มีประสบการณ์การด้านธุรกิจการผลิตอาหารแช่เยือกแข็ง

30 mins ago

 

Applied
 • Male / Female not over 40 years old
 • Bachelor’s Degree or higher in Business, Marketing
 • 1 years’ experience in Industrial Export sales

30 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop program with Java Technology.
 • Build and deploy applications.
 • Unit Test and Fix Bug agree with user’s require.

30 mins ago

Salary negotiable

Applied

Safety Officer

Abatek (Asia) Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Bachelor Degree in field related to Safety
 • 3 years relevant work experience
 • Good personality, interpersonal skills

30 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ออกใบกำกับภาษี,ออกเอกสารการวางบิล/รับเช็ค
 • ปวช, ปวส, ปริญญาตรี (ทางด้านการบัญชี)
 • หญิง / ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป /แต่ไม่เกิน 30 ปี

30 mins ago

 

Applied
 • ปวส.- ป.ตรี ทุกสาขา
 • เสนอขายสินค้าของบริษัทให้ลูกค้า
 • ติดตามงานที่มอบหมาย

30 mins ago

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและเช็คความเรียบร้อยของเครื่อง
 • มีความรู้เรื่องเครื่องจักรพลาสติกและอุปกรณไฟฟ้า
 • มีความละเอียดรอบคอบ

30 mins ago

 

Applied
 • Business analyst (ERP system)
 • Analyst testing and maintenance of case management
 • 3 years experience of ERP, project management

30 mins ago

 

Applied
 • Parts Purchasing
 • Supplier Sourcing
 • Price Negotiation ,Cost Reduction

30 mins ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวช., ปวส. สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี 0-1 ปี

30 mins ago

 

Applied
 • ดำเนินการระบบและดูแลพัฒนาระบบ ISO
 • ชาย/เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 38 ปี
 • มีความรู้เรื่องระบบงาน ISO

30 mins ago

 

Applied
 • นำสินค้าขึ้นรถแล้วจัดส่งตามที่มอบหมาย
 • ชายอายุ 22-36 ปี
 • ต้องมีใบขับขี่

30 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 47 ปี
 • Project handling & Mold project management
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี

30 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป สาขาแม่พิมพ์โหละ เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

30 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาแม่พิมพ์โหละ เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

30 mins ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

30 mins ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 45
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • สามารถทำอาหารจีน/ทำความสะอาดได้

30 mins ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิ มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี

30 mins ago

 

Applied
 • Male or female with age between 32-38 years
 • Have experiences in international taxation
 • Degree or higher in Accounting & Finance

30 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Chemical, Food Science
 • Good computer skills and able to use English.
 • Experienced and knowledgeable aboutGMP, HACCP

30 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 2-3 years R&D experience in food manufacturing
 • Responsible in developing RTD/UHT product
 • Accountable to laboratory management

30 mins ago

THB25k - 45k /month

Applied
 • Engineering Machine
 • Technician
 • Mechanical

30 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai national, age between 24 -26 years
 • 1 – 3 years experience in accounting
 • Bachelor’s degree in Accounting or related field

30 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 25-30
 • Bachelor’s Degree in Safety, Health & Environment
 • Bachelor's Degree in Public Health

30 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • hazardous controller
 • 3- 5 years in manufacturing
 • 5wk,Provident fund,insurance,fix bonus

30 mins ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน ในระดับดี

30 mins ago

 

Applied
 • ให้ความรู้สินค้า เพื่อการเสนอขายให้ลูกค้า
 • บรรลุเป้าหมาย ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ

30 mins ago

THB35k - 45k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.