• ค้นหาและพัฒนาช่องทางการขายใหม่
  • ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลยอดขายเพื่อกำหนดเป้าการขาย
  • ตรวจสอบ วิเคราะห์แผนกลยุทธ์การขาย

3 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.