• วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ในการบริหารงานบริการและงานขาย
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Elevator technology and plant technology
 • Experience in plastics machinery & equipment
 • 5 years experiences in service sales engineering

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Complex problem-solving & Communication skill
 • 3 years relevant experience in after sales service
 • Confidence, patience, politeness, tact

27-Apr-17

 

Applied
 • Experience in parts sales of automotive industry
 • Experience in warehouse management
 • Experience in warehouse management

26-Apr-17

THB55k - 70k /month

Applied
 • 4-5 years in Technical Project Packaging Lines
 • Service Engineer background.
 • 2-3 years in Sales Engineer.

25-Apr-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Male only, age 35-45 years old.
 • 8 years experience in after sales services
 • Good command in English.

25-Apr-17

 

Applied
 • To achieve the budget & approach to key account
 • Propose our solutions to customer, solve problems
 • To increase customer satisfaction in Automotive

25-Apr-17

 

Applied
 • Male or female, aged between 28-40 years
 • Bachelor’s Degree in any related field
 • 5 years of experience in selling ERP or SAP

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท การบริหารจัดการ หรือ การให้บริการ
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี
 • มี Service Mind ที่เน้น Customer Centric

24-Apr-17

 

Applied
 • วางแผนการอบรมและพัฒนาความรู้ทางด้าน Service & Sale
 • ติดตามการทำงานของสาขาที่ได้รับการอบรมแล้ว
 • ออกแบบและสร้างแบบทดสอบ

24-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.