• วุฒิปริญญาตรีหรือโท บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • บริหารการขายกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคมาแล้ว 6 ปี
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรองและนำเสนองาน

17 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ในการบริหารงานบริการและงานขาย
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 7 years’ experience in After Sales Service
 • Experienced in leading team
 • Service Center Network Field support/consultant

21-Jun-17

 

Applied
 • Service team management in power generators
 • Strong team management >80 people
 • Generators, Oil/Gas, Industry Engineering

21-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s degrees in marketing
 • Good knowledge of frozen seafood products
 • Improve local Thailand sales in Food service

20-Jun-17

 

Applied
 • Complex problem-solving & Communication skill
 • 3 years relevant experience in after sales service
 • Confidence, patience, politeness, tact

20-Jun-17

 

Applied
 • Manage a team of channel sales representatives
 • Monitor customer preferences
 • Plan and coordinate training programs

19-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Business Admin
 • Knowledge of consultative solution selling.
 • Keen ability to build and nurture client relations

19-Jun-17

 

Applied
 • Experience in after sales service
 • Good English skills is a must
 • Good communication/Presentation skills

19-Jun-17

THB90k - 160k /month

Applied
 • previous experience in automotive or similar role
 • leadership skill
 • knowledge of mechanical systems and parts

17-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Must have good relationship with customers
 • Service provider
 • Sales Manager Service Provider

16-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.