• มีประสบการณ์การวิเคราะห์ตัวเลขหรือยอดขาย
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนงานขาย

8 hours ago

 

Applied
 • Female Age not over 28 years
 • 2-5 years experience in Logistic Function
 • Degree in Logistic, Business Administration

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป:คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ย
 • มีประสบการณ์ ด้าน Sales & Operations Planning
 • วิเคราะห์และจัดทำ Supply Chain Interation Plan

20-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ
 • วิเคราะห์ข้อมูล และประสบการณ์ด้านการขาย
 • มีความรู้ด้านสถิติ (Statistics)

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • วางแผนการขายการตลาด (Sales Analysis & Planning)

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Market Intelligence/ Business Development/Strategy
 • SoM, Volume, Distribution, Sales KPI fundamentals
 • Good knowledge in Tradition and Modern Trade

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Digital Media
 • Planning
 • Media Strategy

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Finance and Banking
 • Experience in Sales Planning.
 • Strong interpersonal skills with good at problem

19-Jan-17

 

Applied
 • Prepare background information to support sales
 • To forecast sales by SKU
 • Ensure that the sales forecasting systems are used

18-Jan-17

 

Applied
 • Experience in Sales Planning in automotive busines
 • Master's degree in Business, Marketing, Economics
 • Strong analytical, numerical and logical skills

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Sales planning, production forecast
 • inventory control, sales forecast, domestic market
 • SAP system

18-Jan-17

THB45k - 55k /month

Applied
 • Bachelor’s Degree in Industrial Engineering
 • 5 years in planning, 3 years in management
 • Computer literacy (MS Office, SAP or other MRP)

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ
 • วิเคราะห์ข้อมูล และประสบการณ์ด้านการขาย
 • มีความรู้ด้านสถิติ (Statistics)

17-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.