• กำหนดกลยุทธ์การขายและเป้าหมายของแผนก
 • ดำเนินการตามแผนการขาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 • สรรหา นำเสนอ และพัฒนาช่องทางการขายของแผนก

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of BOI and FTZ is advantage.
 • Experience of sales
 • 3 – 5 years in Logistic or supply chain experience

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี ช่างยนต์/เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

1 hour ago

 

Applied
 • Male/Female Age 30-40 Years.
 • Bachelor degree in Scientific field.
 • At least 3-10 Years solid experience in sales.

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong knowledge in Mechanical, Electrical
 • Experience dealing with multi-cultural
 • Good command in speaking & written English

15 hours ago

 

Applied
 • Negotiate with a buyer and plan a sales promotion
 • Explore and analyze market opportunity
 • Customer site visit for business opportunity

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female , At least 32 years old
 • Bachelor’s Degree in Business, Economic
 • 7 years experienced in a Sea Sales business

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงานค้าปลีก 2 ปีขึ้นไป
 • อายุระหว่าง 27-40 ปี

25-Oct-16

 

Applied
 • Sales for Heavy Industry
 • Over 3 Years experience in relevant working field
 • Overseas sales, trading, English skill

25-Oct-16

 

Applied
 • วางแผนการขายสินค้าปกติในเคาน์เตอร์และร้านค้าในห้าง
 • วางแผน วิเคราะห์ และกำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด
 • มีทักษะด้านการบริหารทีมงานขายสำเร็จตามเป้าหมาย

25-Oct-16

 

Applied
 • To explore different, new, innovative sales
 • Successfully & professionally deliver presentation
 • Reviews progress of sales roles throughout firm

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงาน
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง QMR

24-Oct-16

 

Applied
 • Male, aged 42-48 years old.
 • Over 7 years in sales management in the Automotive
 • Japanese (N2 above)

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30-38 ปี
 • มีประสบการณ์การบริหารการจัดจำหน่ายรถยนต์ 5 ปี
 • บริหารยอดการจำหน่าย ให้บรรลุเป้าหมายหรือสูงกว่า

12-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.