• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด / การขาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าผ่านทาง ระบบ Online
 • มีประสบการณ์การสร้างหน้า Website

8 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด / การขาย
 • มีประสบการณ์ในการขายงานโครงการ หรืองานโรงแรม
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

8 hours ago

 

Applied
 • Age 28-32, Male is preference
 • Prefer a minimum 2 year in real estate field
 • Good speaking and writing in English

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • กำหนดกลยุทธ์การขายและเป้าหมายของแผนก
 • ดำเนินการตามแผนการขาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 • สรรหา นำเสนอ และพัฒนาช่องทางการขายของแผนก

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัยต่างๆของตลาด
 • ควบคุมดูแลและพัฒนาทีมงานขายในประเทศและต่างประเทศ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง เป็นอย่างดี

21-Oct-16

 

Applied
 • 8-10 years HR experience
 • Degree level education, preferably in HR
 • Exceptional follow through and attention to detail

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Age 22-35 years, Thai nationality
 • Good command in English and Japanese (JLPT N3 up)
 • New graduate are welcome

21-Oct-16

 

Applied
 • 4th market share in the world
 • Opportunity to work closely with top management
 • Expected to be a Director in the near future

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุม ดูแล และบริหาร การให้บริการระบบ
 • วางแผน จัดแบ่ง และมอบหมายงานให้กับผู้ร่วมงาน
 • ควบคุม ดูแล และบริหาร ความต้องการ

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบด้านงานขาย
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ระบบ ISO/TS16949, ISO 9001, ISO 14001

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male,Thai Nationality, Age 38-45
 • Bachelor's Degree or higher in any related fields
 • 10-15 years working experience

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี
 • มีความรอบคอบ ละเอียดในการทำงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word, Excel

20-Oct-16

 

Applied
 • Up to 50K with attractive income/benefit/allowance
 • Working for listed company in Oil Consumption
 • Manage sales target & relation with distributor

20-Oct-16

 

Applied
 • Sales Support
 • Marketing
 • International company

19-Oct-16

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ทบทวนข้อตกลง และรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า
 • ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
 • รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบด้านงานขาย
 • วางแผนการปฏิบัติงาน
 • ควบคุมบังคับบัญชา และแก้ไขปัญหาในแผนก

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปด้านงานขาย
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี

19-Oct-16

 

Applied
 • Sales Support
 • Marketing
 • International company

19-Oct-16

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
 • รับผิดชอบด้านการขายและการตลาด

18-Oct-16

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การตลาด
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการขาย

18-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานขาย ในระดับหัวหน้า
 • สามารถดูแลยอดขายของร้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี บุคลิกภาพดี ชอบการแต่งตัว

17-Oct-16

 

Applied
 • รับข้อมูลความต้องการของลูกค้า
 • ประสบการณ์ทำงาน : 2 - 3 ปี
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขา การตลาด

17-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านระบบบริหารคุณภาพ
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง QMR

17-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานการขาย-การตลาด
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

16-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30-38 ปี
 • มีประสบการณ์การบริหารการจัดจำหน่ายรถยนต์ 5 ปี
 • บริหารยอดการจำหน่าย ให้บรรลุเป้าหมายหรือสูงกว่า

12-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.