• เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการขาย/บริหารธุรกิจ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Export Sales Manager
 • Automotive Parts & Service
 • Sales and Development for Product Department

16 hours ago

 

Applied
 • วิเคราะห์สภาพการแข่งขันของการขาย
 • ปริญญาตรีด้านการตลาด/ขาย/บริหารธุรกิจ
 • การจัดทีมงานของฝ่ายขาย

28-Apr-17

 

Applied
 • Bilingual English Dynamic, successful
 • Fully paid travel, Fully paid training
 • Salary, plus high bonuses system

28-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in any related field
 • Responsible for the development of sales strategic
 • Prefer with sales experience in FMCG/Logistics/F&B

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 30 - 40 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3-5 ปี

28-Apr-17

 

Applied
 • MT & TT experience
 • Beverage field
 • Project management skill

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Especially beverage field
 • Create initiative ideas for product development
 • Experience in consumer products

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Min. 3 years of experience in Sales or Marketing
 • Good English Level (TOEIC: 550 minimum)
 • Proficiency in MS Office programs

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-35 ปีขึ้นไป
 • ปวส ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี

28-Apr-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ด้าน คอมพิวเตอร์ ,การตลาด หรือบริหาร
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ในด้านการบริหารจัดการสาขา

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป

28-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป พาณิชยศาสตร์ / การตลาด
 • ดำเนินแผนการขาย เพื่อสร้างรายได้ให้แก่บริษัท
 • กำหนดแผนการขายและเป้าหมายให้สอดคล้องกับนโยบาย

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Sales Manager
 • 3-5 years working experience
 • Salary negotiable

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขาย / ขายโครงการไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • สามารถพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การขายและการตลาด

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Control overall sales functions
 • Follow up closely delivery and make sales report
 • Coordinate with overseas customers by email

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์การบริหารระบบการขาย
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาใดก็ได้
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งพูดและเขียนได้คล่อง

27-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ, ศิลปศาสตร์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือจีนได้ในระดับดี
 • จัดทำรายงานการขายสินค้ารวมถึงเอกสาร

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีสาขา IT หรือสาขาที่เกี่ย
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถดูแลรับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าที่กำหนด

27-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • มีประสบการณ์ขายอย่างน้อย 5 ปี
 • ทำงานในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถทำงานที่สาขาพัทยา จังหวัดชลบุรี ได้

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Exp: Engineering
 • English command
 • พิจารณาเป็นพิเศษ หากมีประสบการณ์บริหารจัดการ

27-Apr-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การบริหารทีมขาย(ธุรกิจรถยนต์) 3 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผุ้นำ,ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

27-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • ชายหรือหญิง มีใจรักงานขาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ผ่านงานขายในระดับหัวหน้างาน/บริหารทีมงานขาย
 • ปริญญาตรี สาขาวิศกรรมเครื่องกล อุตสาหการ ไฟฟ้า

27-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลหัวหน้าทีมฝ่ายขาย/พนักงานขาย ทั้งโชว์รูม
 • หญิง / ชาย อายุตั้งแต่ 35 ปี วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Excellent motivational and leadership skills to in
 • Highly motivated with a genuine drive to succeed
 • Excellent verbal and written communication skills

26-Apr-17

 

Applied
 • องค์กรยุคใหม่เน้นนวัตกรรม และพนักงานคิดสร้างสรรค์
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

26-Apr-17

 

Applied
 • สามารถปฎิบัติงานที่ จ.อยุธยา หรือ สาขา จ.ชลบุรี
 • มีภาวะผู้นำ ขยัน ชอบงานท้าทาย
 • คิดบวก ซื่อสัตย์ รักในงานขาย

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ขายพื้นที่จัดแสดงสินค้า
 • บริหารจัดการ การขายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานแสดง
 • ติดต่อประสานงานด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์

26-Apr-17

 

Applied
 • วางแผน กำหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายการขาย
 • จัดกิจกรรม สื่อโฆษณา และโปรโมทสินค้า ผ่านสื่อสังคม
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การขายกับตลาดสด จะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-Apr-17

 

Applied
 • Minimun 10 yrs. sales, marketing in feed industry
 • High responsibility and result oriented
 • develop strategic sales and marketing plan

26-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • วิเคราะห์การขายผลักดันยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย
 • วางแผน วิเคราะห์ และกำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด
 • วางแผนการขายสินค้าปกติในเคาน์เตอร์และร้านค้าในห้าง

26-Apr-17

THB45k - 70k /month

Applied
 • As last 5 years managerial experience as sale
 • Good command of spoken and written in English
 • Good interpersonal skills

26-Apr-17

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้าน FMCG-TT ในอุตสาหกรรมอาหาร
 • มีความรู้ เทคนิคการขาย,การบริหารงานขาย

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 8years of Sales experiences in real estate
 • Bachelor’s degree or higher ; majors preferred.
 • Excellent communication skills in English and Thai

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒการศึกษาระดับ ปริญาตรี ขึ้นไป
 • บริการลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย

25-Apr-17

 

Applied
 • อายุระหว่าง 24-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • การตลาด ออนไลน์และออฟไลน์

25-Apr-17

 

Applied
 • ปริญาตรีด้านการจัดการ บริหาร
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป การควบคุมทีมเซลล์
 • ประสบการ์เกี่ยวกับห้างค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-Apr-17

 

Applied
 • Analyze market circumstances to formulate
 • Supervise and develop Sales Teams to manage custom
 • Develop and execute the marketing master plan

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีการตลาด
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

25-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี การตลาด
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • บริหารทีมขาย

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Generate sales to meet annual sales target.
 • 2-5 years’ experience in Industrial Export sales.
 • Fluent in Japanese, Chinese, Korean, English.

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / โท ด้านการตลาด บริหาร
 • มีความรู้ในด้านการพิมพ์ หรือบรรจุภัณฑ์พื้นฐาน
 • มีวิสัยทัศน์ในเชิงการบริหารทีมขาย และบริหารข้อมูล

25-Apr-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • วางแผนการขายและการตลาดเกี่ยวกับน้ำแร่และไวน์ได้
 • บริหารงาน,วิเคราะห์การตลาด

25-Apr-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • วางแผนการขายและการตลาดเกี่ยวกับน้ำแร่และไวน์ได้
 • บริหารงาน,วิเคราะห์การตลาด

25-Apr-17

 

Applied
 • ผู้จัการฝ่ายขายส่วนภูมิภาค
 • ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ
 • ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส

25-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.