• เพศ หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ด้านรวบรวมจัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
 • ขยัน ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor/Master of Science in Chemistry
 • 5 years for selling chemicals and management
 • Can be traveling both local and oversea

10 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ดูแลงานขายสินค้ากลุ่มเครื่องแต่งกาย
 • ประสบการณ์บริหาร 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้

10 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 32 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การขายอสังหาริมทรัพย์ 5-7 ปี
 • มีทักษะการวางแผน การบริหารยอดขายและการบริหารทีมเป็

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัยต่างๆของตลาด
 • ควบคุมดูแลและพัฒนาทีมงานขายในประเทศและต่างประเทศ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง เป็นอย่างดี

17 hours ago

THB70k - 90k /month

Applied
 • Sales and Marketing
 • Experience in Hospitality
 • Strong negotiation skills

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี

17 hours ago

THB13k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้องอายุ 35-45 ปี
 • มีความชำนาญ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ รายงานได้
 • มีภูมิลำเนาอยู่ใกล้สถานประกอบการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุอยู่ระหว่าง 26 ปี ถึง 33 ปี
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ด้าน คอมพิวเตอร์ ,การตลาด หรือบริหาร
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ในด้านการบริหารจัดการสาขา

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree of higher in Marketing Management
 • Experience in Sales and marketing
 • Computer literacy in Excel, PowerPoint, word

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3years experience in RealEstate Sales(condominium)
 • Understanding of sales and marketing principles.
 • negotiating, selling, business planning skills

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality
 • Male or Female / age 24 - 40 year old
 • Bachelor degree in Business Administration

17 hours ago

THB25k - 30k /month

Applied
 • ชายหรือหญิง มีใจรักงานขาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ผ่านงานขายในระดับหัวหน้างาน/บริหารทีมงานขาย
 • ปริญญาตรี สาขาวิศกรรมเครื่องกล อุตสาหการ ไฟฟ้า

17 hours ago

 

Applied
 • 5 years working experiences in property consultant
 • Organize international sales events aboard
 • Have a background in Property Development

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนงานด้านการขายและการตลาดได้
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปี ทางด้านการขายวัสดุก่อสร้าง

17 hours ago

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปี ทางด้านการขายวัสดุก่อสร้าง

17 hours ago

 

Applied
 • Negotiate with a buyer and plan a sales promotion
 • Explore and analyze market opportunity
 • Customer site visit for business opportunity

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูลการขายของคู่แข่ง
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ปรากฏต่อลูกตามที่บริษัทกำหนด
 • วางกลยุทธ์และแผนการขาย

17 hours ago

 

Applied
 • บริหารทีมขายให้ทำยอดขายได้ตามเป้าหมาย
 • ประสบการณ์ด้านงานขาย ไม่ต่ำกว่ากว่า 5 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่

27-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Logistics
 • 5 years experiences as Sales Manager
 • Strong leadership skill with self-motivated

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 25-35 ปี
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษ
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์

27-Feb-17

 

Applied
 • อายุระหว่าง 24-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • การตลาด ออนไลน์และออฟไลน์

27-Feb-17

 

Applied
 • เสนอขายสินค้า ดูแลลูกค้า เปิดการขาย
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุโภคบริโภค
 • สามารถเสนอขายสินค้า และปิดการขายได้

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์และมีความรู้เกี่ยวกับการค้าปลีก/ส่ง
 • หาช่องทางในการจำหน่ายสินค้าใหม่ๆ

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปี ขึ้นไป

27-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ขายอย่างน้อย 5 ปี
 • ทำงานในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถทำงานที่สาขาพัทยา จังหวัดชลบุรี ได้

26-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • LED, UV, Home appliance, electronics semiconductor
 • Multi national company, South Korea,fluent English
 • Sales manager, Retail business, Technical Sales

25-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Passionate in sale strategic and team development
 • Technologies interested & Attention to details
 • Unlimited Growth Opportunities +++

25-Feb-17

THB90k - 160k /month

Applied
 • Male or Female, 30-40 years old.
 • Minimum 3-5 years of sales experience in fertilize
 • Bachelor degree in related field

25-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 30 - 40 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3-5 ปี

25-Feb-17

 

Applied
 • วิเคราะห์ภาวะการแข่งขันกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • สำรวจตลาดและสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของภาวะตลาด
 • สร้างทีมงานให้เป็นทีมเวิร์ค

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย, หญิง อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • ประสบการณ์(ปี): 2ปี ขึ้นไป

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์สภาพการแข่งขันของการขาย
 • ปริญญาตรีด้านการตลาด/ขาย/บริหารธุรกิจ
 • การจัดทีมงานของฝ่ายขาย

24-Feb-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกียวข้อง

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการขาย/บริหารธุรกิจ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาด/บริหารธุรกิจ/ขาย
 • มีประสบการณ์การทำงานระดับบริหารงานขาย
 • มีความรับผิดชอบสูง มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูง

24-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาด/บริหารธุรกิจ/ขาย
 • มีประสบการณ์การทำงานระดับบริหารงานขาย
 • มีความรับผิดชอบสูง มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูง

24-Feb-17

 

Applied
 • หญิง หรือ ชาย
 • มีความรู้เรื่องเอกสารบัญชี
 • ความสามารถภาษาอังกฤษ พูด/อ่าน/เขียน ระดับดี

24-Feb-17

 

Applied
 • การศึกษา ปวช ปวส ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
 • บริหารงานขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย ดูแลยอดขาย

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Food Science.
 • Knowledge of GMP, HACCP, ISO 9001, HALAL ,KOSHER.
 • Manage responsibility to achieve Oversea sales.

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ25-40ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 1 - 3 ปี

24-Feb-17

 

Applied
 • วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการขายทั้งระยะสั้น
 • วิเคราะห์ประมวลผลการขายของกลุ่มลูกค้า
 • สำรวจตลาดและเยี่ยมลูกค้า และดูแลบริหารจัดการ

24-Feb-17

 

Applied
 • Willing to work in Stable Trading Company
 • Willing to work as Staff/Supervisor level
 • Willing to utilize individual Sales and Marketing

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.