• เพศหญิงหรือชาย
 • ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ หรือ การตลาด
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

22-Jan-17

 

Applied
 • Thai Nationalityonly. มีสัญชาติไทย
 • 3 years experiences in Product Management
 • Be computer literate (Word/Excel/Email) is vital.

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Sales, Fitness, Consultant
 • Fun personality and enjoy talking to people
 • Basic computer skills and good in communication

19-Jan-17

 

Applied
 • Promising career prospects and opportunities
 • Be an evangelist for Apple
 • Be part our dynamic Thailand Sales Team

05-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.