• ค้นหาลูกค้าใหม่ และดูแลลูกค้าเก่า
  • วุฒิการศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป

27-May-17

 

Applied
  • Degree in Information Technology, Computer Science
  • Results-driven with proven ability to demonstrate
  • Excellent communication skills

24-May-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศชายหรือหญิง
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี
  • เงินเดือน 9,300 บาท + คอมมิชชั่นและผลประโชน์อื่นๆ

16-May-17

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.