• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / โท ด้านการตลาด บริหาร
 • มีความรู้ในด้านการพิมพ์ หรือบรรจุภัณฑ์พื้นฐาน
 • มีวิสัยทัศน์ในเชิงการบริหารทีมขาย และบริหารข้อมูล

27-May-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in any related field.
 • Build and maintain customers .
 • Supervise and manage Sales staff.

26-May-17

 

Applied
 • Sales Engineering operation
 • High voltage electrical, Power distribution
 • Management of distributor and B2B

26-May-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • have 3-5 years work experience
 • be fluent in Thai and English
 • have good knowledge of the agri-commodity industry

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • technical service, after sales service
 • home appliance product
 • Ability to communicate English, written and spoken

26-May-17

 

Applied
 • Achieve sales target
 • Marketability for product
 • Project development for product responsible

26-May-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Diploma in behavioral science, Marketing
 • Option: Sales Mentoring and Coaching
 • Consultative Sales skills training

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Export Sales to Europe or Middle East zone
 • Drive sales plan and marketing campaign
 • Kitchenware, Food&Beverage or Catering industry

24-May-17

THB45k - 55k /month

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 30-37 years old
 • degree in Business Administration, Marketing
 • 3-5 years working experience as sales coordinator

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, age 30 years old up
 • Degree in Marketing, Economics
 • 10 years working experience in Marketing or Sales

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Diploma / Degree in Computer Science, IT
 • Self-motivated, independent, good interpersonal
 • Good in C/C++ & Windows IoT OS

12-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.