• ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำ sales report
 • t มีความรู้ด้านสายการบินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5+ years of exp in cloud-based CRM Technology
 • Business Analyst, Technical and Functional Skills
 • Excellent English, Customer Service and Team Work

23 hours ago

THB70k - 120k /month

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสถิต,บัญชีสถิติ,เทคโนโลยีสารสนเทศ,
 • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์,เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและโครงสร้าง

28-Feb-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Computer Science, Computer Engineering
 • Has experience in writing Apex classes
 • Has experience in several programming language

28-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Business Administration
 • 5 years’ experience in Hire Purchase business
 • Self-motivated, high interpersonal skill

27-Feb-17

 

Applied
 • Experiences in Sales funnel report and analyst
 • 3 years relevant experience in business report
 • Good command of Microsoft Excel, Word, Power point

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ25-40ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี, มีประสบการณ์ 1 - 3 ปี
 • วิเคราะห์ข้อมูลทองคำ, นำเสนอใน websit บริษัท

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Being practicable in English.
 • Being enthusiastic about duty.
 • To operate tasks with corporation to clients.

23-Feb-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • 5 + years of Salesforces
 • Sales force Certified is considered.
 • Good (English & Thai) communication skills

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Salesforce administration
 • Sales Cloud and Service Cloud
 • standard capabilities

23-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.