• พิมพ์งานและดูแลเอกสารต่าง ๆ ในฝ่าย
 • หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ยินดีรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาใหม่

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age not over 30 years olds
 • Thai nationality
 • Good command in English

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

15 hours ago

 

Applied
 • 2-5 years working experience
 • Good in English conversation and writing
 • Need the knowledge of automobile market

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 25-40 ปี, เสียงไพเราะ, ใช้คอมพิวเดอร์ได้ดี
 • วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา มีความรับผิดชอบ
 • มีทักษะในการสื่อสาร มีไหวพริบ คล่องแคล่ว

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • จัดทำงานเรื่อง COMPLAIN ของลูกค้า
 • รับผิดชอบในการจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่าย
 • จัดทำทะเบียนเอกสารควบคุมของฝ่ายการตลาดทั้งหมด

19 hours ago

 

Applied
 • รวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

19 hours ago

 

Applied
 • To handle all administrative work
 • Cooperates with all concerned departments
 • Follows and provides feedback to the superior

19 hours ago

 

Applied
 • Sales admin to support Formula
 • Commercial process
 • Coordinate sales from Europe and Asia

19 hours ago

 

Applied
 • Sales Admin
 • Modern Trade
 • Diploma of High Vocational education

19 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ป.ตรี
 • ประสบการณ์ 2 - 5 ปี

19 hours ago

 

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 22 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3

19 hours ago

 

Applied
 • Experience of BOI Function will be an advantage.
 • Responsible for all BOI activities
 • Good command of spoken&written English.

26-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • นำเสนอสินค้าและบริการเบื้องต้นแก่ลูกค้า
 • ทำใบเสนอราคาและติดตามงานขาย
 • ประสานงานขายกับลุกค้า ร่วมกับทีมงานขาย ทีมเทคนิค

26-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานรถยนต์
 • มีทักษะในการสื่อสารประสานงาน
 • การันตี Bonus ขั้นต่ำ 1 เดือน

25-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ถึง ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office

25-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 - 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ , มีมนุษยสัมพันธ์ดี

25-Feb-17

 

Applied
 • สามารถนำเสนองานผ่านทางโทรศัพท์ Tele Sales
 • มีความสามารถในการใช้ Computer
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เบื้องต้น
 • คนพิการประเภทพิการด้านร่างกายที่เดินได้

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ทำสัญญาซื้อขาย ใบเสนอราคา ใบส่งสินค้า
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • Fresh graduated - 3 years’ experience
 • Knowledge in Hardware, Software

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • 3-4 years of working experience
 • Service minded and English Communication

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office

24-Feb-17

 

Applied
 • ใช้ program พื้นฐานใน Windows และinternetได้ดี
 • วุฒิการศึกษา : ปว.ช - ปริญญาตรี
 • เขียนและอ่านภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Feb-17

 

Applied
 • Male / Female age 23 years old up.
 • Bachelor Degree in related field Logistics
 • Good command of written and oral English.

24-Feb-17

 

Applied
 • Male or female age between 25-30
 • Degree or Higher in marketing or any related field
 • experience in Marketing,Planning or Data Analyzing

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • KPI & Key task management
 • Collect sales data and project forecasting data
 • Pipeline Collect and Analysis

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied
 • ประสบการณ์งานธุรการขาย 1 ปี ขึ้นไป
 • ดูแลรับผิดชอบงานเอกสารเกี่ยวกับงานขาย
 • ติดต่อประสานงานขายทั้งภายในและภายนอก

23-Feb-17

 

Applied
 • Support Japanese sales Manager
 • Visit customers with Japanese
 • Make quotations and leasing contract

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
 • ปริญญาตรี ประสบการณ์ 0-3 ปี

23-Feb-17

 

Applied
 • ใช้คอมพิวเตอร์ Word , Excel , powerpoint
 • ติดต่อประสานงานภายในองค์กรได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

23-Feb-17

 

Applied
 • 2-8 years experiences in admin / document works
 • Good command in English
 • Working with one of the biggest companies in Japan

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Word , Excel และอื่นๆ ได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

23-Feb-17

 

Applied

Sales Admin

Siam Paper Decor Co., Ltd.

Bangkok Area - Nonthaburi

 • Female. Age 22-35
 • Service oriented and excellent communication skill
 • Able to read, speak and write English

23-Feb-17

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานขายกับลูกค้า เสนอราคาสินค้า
 • ประสานงานฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต และ ลูกค้า
 • ติดตามสถานะงานของลูกค้า เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจ

23-Feb-17

 

Applied
 • 5 + years of Salesforces
 • Sales force Certified is considered.
 • Good (English & Thai) communication skills

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดหรืองานขายอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ สื่อโซเชียลมีเดีย ได้
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Feb-17

 

Applied
 • Salesforce administration
 • Sales Cloud and Service Cloud
 • standard capabilities

23-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Marketing/ Chemistry/ Busines
 • Good command of spoken and written in English
 • Able to work on assigned duration and willing

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษา ระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร

23-Feb-17

 

Applied
 • ปรับเพิ่มเงินเดือนทุกปี, โบนัส
 • เบี้ยขยัน
 • ประกันสังคม

22-Feb-17

 

Applied
 • การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ MS office ได้เป็นอย่างดี

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนาทักษะด้านบัญชี และการขาย
 • สินค้าทันสมัย มีหลากหลายรูปแบบ
 • เลือกเวลาเข้างานเองได้ และสวัสดิการอื่นๆ

22-Feb-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสาร ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี

22-Feb-17

 

Applied
 • จัดเตรียมและดูแลเอกสารของฝ่ายขาย
 • มีความสุภาพเรียบร้อย มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ ตรงเวลา

22-Feb-17

 

Applied
 • Female / Age not over 30 years old
 • Positive attitude and able to work under stress
 • Be able to read and write and read in English

22-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลเรื่องทั่วไปพร้อมทั้งความเรียบร้อยภายในออฟฟิศ
 • ตอนรับและให้บริการลูกค้า
 • ออกนอกสถานที่เพื่อพบลูกค้าและหาลูกค้าเพิ่ม

22-Feb-17

 

Applied
 • Have experiences in Sales support
 • Flexible even in O/T, holiday.
 • Moderate English or English

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.