• จัดทำงานเรื่อง COMPLAIN ของลูกค้า
 • รับผิดชอบในการจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่าย
 • จัดทำทะเบียนเอกสารควบคุมของฝ่ายการตลาดทั้งหมด

10 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานรถยนต์
 • มีทักษะในการสื่อสารประสานงาน
 • การันตี Bonus ขั้นต่ำ 1 เดือน

25-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ถึง ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office

25-Feb-17

 

Applied
 • ใช้คอมพิวเตอร์ Word , Excel , powerpoint
 • ติดต่อประสานงานภายในองค์กรได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

23-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Marketing/ Chemistry/ Busines
 • Good command of spoken and written in English
 • Able to work on assigned duration and willing

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • มีประสบการณ์ด้านงานเอกสารและติดต่อประสานงาน

22-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • จัดเตรียมและดูแลเอกสารของฝ่ายขาย
 • มีความสุภาพเรียบร้อย มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ ตรงเวลา

22-Feb-17

 

Applied
 • Female / Age not over 30 years old
 • Positive attitude and able to work under stress
 • Be able to read and write and read in English

22-Feb-17

 

Applied
 • Have experiences in Sales support
 • Flexible even in O/T, holiday.
 • Moderate English or English

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-30 ปี วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • ปิดการขายและทำเอกสารด้านจดทะเบียนธุรกิจด้านต่างๆ
 • เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท + คอมมิชชั่น

22-Feb-17

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการจัดการ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีทางด้านแอดมิน
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

21-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.