• อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่าสาขาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ในงานSafety and Environmentอย่างน้อย 5ปี

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Safety, Occupational Health.
 • 0-3 years experience in Safety Officer.
 • GPA 2.75 or higher.

19-Feb-17

 

Applied
 • Maintain the responsibilities according to defined
 • At least 4 year of working experience in HSE funct
 • Bachelor's degree in Occupational Health and Safe

17-Feb-17

 

Applied
 • To make Safety Standard and Regulation of company
 • To make documents to be instructed subcontractors
 • To monitor and control of safety in all the sites

16-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.