• วุฒิ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ปวส.ขึ้นไป ผ่านการอบรมระดับวิชาชีพ 1
  • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

20-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.