• ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ด้าน จป.ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • ดูเลงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
 • มีประสบการณ์ทำงานในสายงาน Safety 0-3 ปี
 • ดำเนินการจัดทำ Safety

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Safety Occupation or related.
 • 3-5 year working experiences.
 • Good knowledge of safety law.

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Safety and Health
 • Good in people management and communication skill
 • Good command in Thai and English

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ
 • รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทให้มีความปลอดภัย

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแลและบริหารงานความปลอดภัยทั้งระบบ
 • จบ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือวิศวกรรมความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • 5-10 years of experience in Environmental, Safety
 • Knowledge of IEA relates to Pipeline construction
 • Good command in English and computer literacy

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยวิชาชีพ
 • เพศชาย อายุ 28-40 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อย่างน้อย 3 ปี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือ ปวส.
 • มีประสบการณ์ด้านเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพ ISO 9001 และ OHSAS18001

5 hours ago

 

Applied
 • ดูแลในส่วนด้านความปลอดภัย
 • การศึกษาต้องจบสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ในสายงานโดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

 

Applied
 • ดูแลเรื่องความปลอดภัยทั้งหมดภายในโรงงานได้
 • เพศชาย อายุ 23 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

5 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • มีใบประกาศนียบัตร จป.วิชาชีพ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Occupational Health and Safety field
 • Experience at least 2years in Safety
 • Positive attitude, self-motivated and pro-active

5 hours ago

 

Applied
 • Safety Senior Officer for FMCG Factory
 • Good Benefit & Big Bonus
 • No English is required

5 hours ago

 

Applied
 • Experience at least 0-1 year in safety, Health
 • Knowledge of safety law and ISO14001
 • Processes the most effective result of safety

12 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in occupation health and safety
 • 5 years above in manufacturing environment
 • Knowledge in ISO9001 and ISO14001

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Occupational Health & Safety.
 • Mimimum 1 year experience in SHE role.
 • Good communication skills & leadership skill.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years’ experience
 • Degree in Occupational Health & Safety
 • Knowledge of ISO 14001 & OHSAS 18001 management

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ขยันและอดทน
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

18 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ดูแลงานด้านความปลอดภัย
 • ดูแลระบบ Fire Alarm และดูแลการเบิก - จ่าย Stock
 • ปริญญาตรี ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำและวางแผนงานด้านความปลอดภัย
 • ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป

27-Mar-17

 

Applied
 • จบสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO / 5 ส.

27-Mar-17

 

Applied

Safety Officer

Abatek (Asia) Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Bachelor Degree in any field as relate to Safety
 • 3 years relevant working experience
 • Good personality, interpersonal skills

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Planning the Occupational Health & Safety progra
 • Reporting & documentation to submit to department
 • Conduct on EHS training courses

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
 • TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า 300

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยฯ
 • ประสบการณ์ในงานจป.วิชาชีพ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการดำเนินงานในระบบบริหารคุณภาพ ISO9001

27-Mar-17

 

Applied
 • งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 • ดูแลตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
 • ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

27-Mar-17

 

Applied
 • ป.ตรีขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • รับผิดชอบในการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย
 • ส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน

27-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Occupational Health & Safety
 • 3 years of working experience in Construction
 • Knowledge of OHSAS18001 is advantage

27-Mar-17

 

Applied
 • Good in English is a must
 • Work with a high accuracy and problem solving
 • Hotel / Airline service passion is a good asset

27-Mar-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

27-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย / อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

27-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 29 ปี
 • จบวุฒิปริญญาตรี วท.บ.สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

27-Mar-17

THB16k - 20k /month

Applied
 • Degree in Occupational Health and Safety
 • Experience at least 1 year as Safety Officer
 • Able to communicate in English

27-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร จป. วิชาชีพ
 • ประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี

27-Mar-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • มีใบรับรองของกระทรวงแรงงานฯ
 • ติดต่อประสานงานต่อหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม

27-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Occupational Health
 • Having 3-5 years of work experience
 • Good knowledge in NFPA,TIS/OHSAS 18001

27-Mar-17

 

Applied
 • Proactive, problem solving, can do attitude
 • Occupational Health
 • Safety experience

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Occupational Health and Safet
 • 2 years up experience in safety functions
 • Good command in English for spoken and written

27-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาความปลอดภัยอาชีวอนามัย
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

27-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย
 • ตรวจสอบให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย
 • ปริญญาตรี ทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมและดูแลความปลอดภัยในโรงงาน
 • แนะนำฝึกอบรมในด้านความปลอดภัย
 • ผ่านการอบรม จป.

26-Mar-17

 

Applied
 • Health Safety and Evironment
 • Health and Safety policies and procedures
 • Health Safety Management Documents and Report

25-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย /สรรหาอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

25-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
 • ได้รับการอบรมตามหลักสูตรการอบรมตามประกาศ

24-Mar-17

 

Applied
 • Occupational & Health
 • Hazardous substance control certificate
 • safety initiatives and regulations

24-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.