• ดูแลด้านความปลอดภัยและกฎหมายความปลอดภัย
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • จัดประเมินความเสี่ยงภายในโรงงาน

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Posses Professional Safety License (จป.วิชาชีพ)
 • Experience at least 3-5 years as a Safety Officer
 • Degree in Occupational Health and Safety

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ - ชาย อายุ - 25 - 40 ปี
 • เข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
 • ประสบการณ์การทำงาน - 1 ปี ขึ้นไป

9 hours ago

 

Applied
 • Occupation Health and Safety
 • MEP site or building management
 • facility management.

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ด้านสายงานก่อสร้างอย่างน้อย 2-3 ปี

21-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Manage of safety and environmental standard
 • Occupational Health and Safety
 • 2 - 3 years working experience in Safety

21-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Occupation Health and Safety
 • Minimum 4 years’ experience in Safety field
 • Knowledge of safety / Industrial law

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต , มีความกระตือรือร้น

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-55 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์งานด้านความปลอดภัยงานก่อสร้าง3ปีขึ้นไป

21-Oct-16

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Occupational Health and Safety Degree
 • National Construction Safety Officer Certificate
 • Minimum 5 year Health and Safety field experience

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน
 • จัดทำมาตรการและควบคุมความปลอดภัย
 • มีความรู้ในงานระบบคุณภาพ ISO 9001, 14000

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง / ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัย (วิชาชีพ) อย่างน้อย 2
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

21-Oct-16

 

Applied
 • Male or Female age 25 years or over.
 • Knowledge in ISO9001, ISO14001, GMP, OHSAS 18001
 • Good command in English both written and spoken

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Safety
 • 5+ years of experience in safety field
 • Good command of English

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

21-Oct-16

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ได้

21-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จัดทำแผนประกอบความปลอดภัยโรงงาน
 • ไม่จำกัดอายุ

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • สามารถเดินทางมาทำงานด้วยตนเองได้

21-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ป.ตรี สาขา อาชีวอนามัย
 • ต่ำกว่าป.ตรี ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรจป./ใบรับรอง
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 1 ปี ขึ้นไป

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ
 • รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทให้มีความปลอดภัย

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Occupational Health & Safety
 • Knowledge in ISO9001, ISO14001, GMP, OHSAS 18001
 • Can work at night shift.

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • ยินดีรับนศ.จบใหม่

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้วนความปลอดภัยอาชีวอนามัย
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

20-Oct-16

 

Applied
 • Male
 • Age 22 -25 years. (New Graduate is welcome)
 • Good command of English (TOEIC score 500)

20-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Occupational Health and Safety
 • Experience in occupational health and safety
 • Developing the safety and environmental management

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, age 23-30 years old
 • Bachelor or Master Degree in Environmental Science
 • Experience 1-5 years of work experience in safety

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 28 - 40 ปี
 • จบด้าน จป.วิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรม 5 ปี ขึ้นไป

20-Oct-16

 

Applied
 • Male / Female : age at 28 years up.
 • degree or higher in Occupational Health and Safety
 • Minimum 3-5 years of experience

20-Oct-16

 

Applied
 • มีวุฒิบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

20-Oct-16

 

Applied
 • มีวุฒิบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศ - ชาย อายุ - 25 - 40 ปี
 • เข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
 • ประสบการณ์การทำงาน - 1 ปี ขึ้นไป

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ 2 - 3 ปี ขึ้นไป

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้วนความปลอดภัยอาชีวอนามัย
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

20-Oct-16

 

Applied
 • Manages all costs relating to project
 • understand and adhere to Work for all aspects
 • involved project from the start, estimate, cost

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Occupational Health & Safety.
 • 3 years of Professional Safety.
 • Good command in English and computer literacy.

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ผ่านหลักสูตรการอบรมในระดับจป.วิชาชีพ (มีใบรับรอง)
 • มีความรู้ความเข้าใจในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in implementation of ISO 14001 & OHSAS
 • 1+ years of experience in developing
 • maintain EH&S management system

20-Oct-16

 

Applied
 • Implement&maintaining ISO 14001, ISO 9001 systems
 • Develop and analyze the safety plan
 • Can be communicate in English

20-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • เพศชาย อายุ 23 - 30 ปี ขึ้นไป
 • สามารถเป็นวิทยากร และผู้นำกิจกรรมได้

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Exp over 2 years in the position of Safety
 • Degree of Occupational Health & Safety
 • Knowledge of ISO9001, ISO14001, GMP, OHSAS 18001

19-Oct-16

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย-หญิง (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • อายุระหว่าง 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in occupation health and safety
 • 5 years above in manufacturing environment
 • Knowledge in ISO9001 and ISO14001

19-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor Degree in Occupational Health Safety
 • Must Knowledge of Safety &Environment System
 • Have Knowledge CCCF/ SPI Activity

19-Oct-16

 

Applied
 • จัดทำและวางแผนงานด้านความปลอดภัย
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-3 ปี

19-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ไม่จำกัดประสบการณ์

19-Oct-16

 

Applied
 • 3 years’ experience in managing safety
 • Occupational Health, Safety and Environment
 • Good command of English

19-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.