• ปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัย
 • ก่อสร้างอาคารสูง
 • ม.6 - ปริญญาตรี

24 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
 • ได้รับการอบรมตามหลักสูตรการอบรมตามประกาศ

24 mins ago

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานด้านความปลอดภัยฯ ประจำโครงการ
 • ประสบการณ์ จป.เทคนิคขั้นสูง / จป.วิชาชีพ 5 ปี
 • ปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัยฯ หรือ เทียบเท่า

25 mins ago

 

Applied
 • Bachelor degree in occupation health and safety
 • 5 years above in manufacturing environment
 • Knowledge in ISO9001 and ISO14001

25 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-30 ปี
 • ประสบการณ์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อย่างน้อย 2-5 ปี
 • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษดี

27 mins ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชายเท่านั้น
 • มีวุฒิบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
 • ประสบการณ์ 2 - 5 ปี

27 mins ago

 

Applied
 • เพศ ชาย – หญิง อายุ 22-28 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัย
 • สามารถทำงานด้านความปลอดภัย ระบบป้องกันภัยต่างๆ

27 mins ago

 

Applied
 • Male or Female, Age between 22-35 years old.
 • Bachelor’s Degree in Occupational Health & Safety
 • Good command of spoken and written English.

28 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมและแก้ไขสภาพความเสี่ยง
 • ตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมาย
 • จัดทำและดูแลระบบต่างๆเกี่ยวกับ ISO

28 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลเรื่องความปลอดภัยทั้งหมดภายในโรงงานได้
 • เพศชาย อายุ 23 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

28 mins ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Occupational Health & Safety
 • Experience 1 year in Safety field
 • Managing and controlling whole safety jobs

28 mins ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Occupational Safety and Health
 • 2-3 year in Hazardous control Certificated
 • ISO internal auduitor Certificated

29 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Manages all costs relating to project
 • understand and adhere to Work for all aspects
 • involved project from the start, estimate, cost

29 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ต้องมีใบ จป.วิชาชีพเท่านั้น
 • มีความรู้เรื่องกฏหมายเกี่ยวกับงาน จป. เป็นอย่างดี
 • จัดอบรมความปลอดภัย และจัดประชุม คปอ.

29 mins ago

 

Applied
 • Bachelor in Safety, Occupational Health
 • 2-4 years experience in Safety
 • 2-3 years experience in management

30 mins ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป

30 mins ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Occupational Health & Safety
 • Good command of English
 • Conduct Company's Health & Safety regulations

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
 • เพศหญิง/เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • มีประสบการณ์ด้านความปอลดภัยในงานก่อสร้าง

8 hours ago

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กรณีผ่านการอบรม จปว)

8 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality, Male 22-26 years old
 • degree in Public Health, Community Health
 • 0 - 2 years of experience in Health promotion

8 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-40 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านอาชีวอนามัยหรือสาขาอื่น
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

10 hours ago

 

Applied
 • ดูแลระบบความปลอดภัยของคลังสินค้า
 • พัฒนาระบบความปลอดภัยตามนโยบายของบริษัท
 • สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Safety
 • Waste water treatment
 • Health

18 hours ago

 

Applied
 • Responsible for developing procedures, processes
 • Coordinate with concerned parties
 • Handle the compliance of applicable laws

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Occupational Health Safety
 • Knowledge for ISO 9001 and OHSAS 18001
 • Good command of English.

29-May-17

 

Applied
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • วุฒิปริญญาตรี

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาความปลอดภัยอาชีวอนามัย , วิทยาศาสตร์
 • สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้

29-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีใบ จป.ระดับวิชาชีพ

29-May-17

 

Applied
 • Interview in English
 • Professional level certification
 • Work day: Mon-Sat

29-May-17

THB20k - 45k /month

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ ด้านความปลอดภัย (วิชาชีพ)

29-May-17

 

Applied
 • TOEIC at least 550 scores
 • Knowledge of safety laws
 • able to work different areas

29-May-17

Salary negotiable

Applied

Safety Officer

Abatek (Asia) Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Bachelor Degree in field related to Safety
 • 3 years relevant work experience
 • Good personality, interpersonal skills

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female Age 26-30 years
 • Degree of Safety and Occupational Health Officer
 • Chemical personnel / ISO14001 , OHSAS18001

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • แลงานด้านความปลอดภัยภายในหน่วยงาน

29-May-17

 

Applied
 • ดูแลงานด้านความปลอดภัย
 • ดูแลระบบ Fire Alarm และดูแลการเบิก - จ่าย Stock
 • ปริญญาตรี ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Occupational Health & Safety
 • Having experience in oil and gas
 • Able to work at vessel or go offshore

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 2 experience in Training
 • Can drive a car
 • Good command in English

29-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา จป.วิชาชีพ (มีใบรับรอง)
 • ปฏิบัติงานอยู่ประจำที่หน่วยงาน ดูแลด้านความปลอดภัย

29-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • สามารถขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

29-May-17

 

Applied
 • To set safety policy & emergency plan
 • Set safety training and evaluate training needs.
 • Record, report and analyze the data and statistics

29-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Safety Engineering
 • Maintaining and implementing safety system
 • Providing support to quality management ISO 14001

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความเข้าใจในระบบ ISO 9000, ISO 14001
 • มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโรงงาน
 • มีวุฒิบัตรเจ้าหน้าที่ปลอดภัยวิชาชีพ

29-May-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

29-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

29-May-17

 

Applied
 • วิเคราะห์อันตราย ประเมินความเสี่ยง
 • จป.วิชาชีพ
 • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย

28-May-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ปวส.ขึ้นไป ผ่านการอบรมระดับวิชาชีพ 1
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

27-May-17

 

Applied
 • Conduct safety standard to comply the laws
 • Conduct safety risk assessment on process
 • Conduct safety training program

26-May-17

 

Applied
 • Safety and environment, Rojana, Navanakorn,
 • Ayutthaya, Saraburi, Pathumthani, Hi Tech,
 • ISO 9000, ISO 14001 & OHSAS 18001, Bangkradi

26-May-17

THB20k - 45k /month

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานความปลอดภัยในโรงงาน 1-2 ปี
 • ผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ

26-May-17

 

Applied
 • ควบคุม ดูแล เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
 • ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยกับพนักงาน
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

26-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.