• ควบคุมความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
  • มีใบประกอบวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
  • สามารถทำงานตามหน่วยงานก่อสร้างได้

15 hours ago

 

Applied
  • รับผิดชอบการดูแลบริหารระบบความปลอดภัยในการทำงาน
  • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง ผ่านการอบรม 42 ชั่วโมง

27-Jun-17

 

Applied
  • ปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัย
  • ก่อสร้างอาคารสูง
  • ม.6 - ปริญญาตรี

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.