• ควบคุมดูแลงานด้านความปลอดภัยฯ ประจำโครงการ
 • ประสบการณ์ จป.เทคนิคขั้นสูง / จป.วิชาชีพ 5 ปี
 • ปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัยฯ หรือ เทียบเท่า

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Safety Manager
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ธุรกิจก่อสร้าง หรือโครงการขนาดใหญ่

23-Jun-17

 

Applied
 • Safety Manager
 • Engineer
 • Cement , Concrete

23-Jun-17

THB70k - 120k /month

Applied
 • Develop and implement safety standard
 • Implement safety training program
 • Risk management control & emergency plan

23-Jun-17

 

Applied
 • Experiences in Safety - Professional 10 yrs+.
 • Strong in SAFETY regulation , Manufacturing mind.
 • Good at English , if able to speak Japanese is +.

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Age 33-38 years old.
 • Bachelor’s degree in Occupation Health & Safety
 • Good command in English.

23-Jun-17

 

Applied
 • Professional Safety Officer Certification.
 • At least 7 years of experience in Safety.
 • Having knowledge in E & OHS Management System.

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years’ experience in occupation health
 • Developing the safety and environmental management
 • Setting up an EHS annual plan and monitoring

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Quality control in Restaurant
 • Comprehensive knowledge of HACCP, GMP
 • Communicable in English

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor Degree
 • 3 years’ experience in planning and implementing
 • Strong communication skills

23-Jun-17

 

Applied
 • Implement safety regulation or standard
 • Assessment & implement ISO 14000 / ISO 18000
 • Appropriate training is conducted

23-Jun-17

 

Applied
 • experience in automotive / industry are prefer
 • English Communication Skill, Can do attitude
 • Customer satisfaction mindset

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, Thai nationality, Age 39 - 45
 • Bachelor’s Degree in Safety, Health & Environment
 • Good command of English and computer litteracy

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Occupational Health and Safety
 • 5-10 Years in safety
 • Responsibility for all safety projects

22-Jun-17

 

Applied
 • 3 - 5 years’ experience of EHS experience
 • Excellent command of English
 • Bachelor’s degree in Science/Engineering

21-Jun-17

 

Applied
 • Establishment and maintenance of all QA processes
 • Developing and maintaining IOSA framework
 • Management and conduct of a safety audit schedule

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • HSE Management from Chemical or Manufacturing
 • Possess the safety officer in professional level
 • Good command of English

21-Jun-17

THB90k - 120k /month

Applied
 • At least 5 years of experience
 • Experience involving Personal Protective Equipment
 • Good managerial / interpersonal skills

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Certification of Safety officer - occupational.
 • Experience in safety management.
 • Excellent competency in English.

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Occupational Health
 • Min 7 yrs exp as Safety Manager from MNCs
 • Fluent English

21-Jun-17

 

Applied
 • Quality
 • Food Safety
 • Food Quality

21-Jun-17

 

Applied
 • At least 10 years’ experience of Safety Management
 • Good command in communication English
 • Able to work under pressure

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • HSE
 • Safety
 • Occupational, Health, Evironment

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ ด้าน จป. บริหารความปลอดภัย
 • ประสบการณ์โดยตรง 5 ปีขึ้นไป
 • Manager

20-Jun-17

 

Applied
 • Degree or higher in Environmental Engineering
 • 8-10 years working experience in operation
 • Chemical factory experience is a plus

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male only, aged 33 –38 years old
 • Bachelor’s degree or higher in Occupational
 • At least 5 years working experience

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Word for respected multinational company
 • Executive-level job
 • Build a rich and rewarding career

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • only male / age 28~40 years old
 • bachelor or master degree
 • at lease 5 years experience

20-Jun-17

 

Applied
 • Based in Bangkok Head Office
 • Minimum of 7 years experience in similar field
 • Upto 120k plus benefit

19-Jun-17

THB90k - 120k /month

Applied
 • Bachelor's Degree in Health & Safety
 • Maintaining and continuously implementing ISO
 • Integrating the ISO management System

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Provide Safety & Environment target
 • Maintain the Safety & Environment System
 • Provide Safety & Environment Activity

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Managing safety and environmental systems
 • Controlling issues regarding safety, environment
 • Proposing and managing plan to reduce the number

19-Jun-17

 

Applied
 • Safety Assistant Manager (Bangna-Trad)
 • Plan internal quality audit processes
 • Review and finalize modified/improved documented

19-Jun-17

 

Applied
 • HR Manager
 • Age 40-50
 • Automotive and engine industry

17-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Safety Assistant Manager
 • Safety Assistant Manager
 • Safety Assistant Manager

16-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Occupational Health & Safet
 • 5 - 7 years’ experience in Safety System for man
 • Possesses knowledge basis manage on ISO 9000

14-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in managing safety operations
 • Experience of conducting investigations
 • Ability to interact effectively at all levels.

12-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.