• มีความรู้ประสบการณ์ด้านบริหารความเสี่ยงตามแนว COSO
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • ประสบการณ์งานบริหารความเสี่ยง 2-3 ปี

39 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female age not over 40 years old
 • degree in Risk Management, Economics, MBA
 • experience in Risk Management & Risk Analyst

18-Feb-17

 

Applied
 • Strong organization skills
 • Experience with at least one of PCI-DSS
 • 2+ years’ work experience in compliance

17-Feb-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • An effective part of the infosec IT team
 • Experience with IT compliance
 • Experience risk management

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งการพูด อ่าน และเขียน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Economics
 • Risk Management
 • Good analytical and interpersonal skill

15-Feb-17

 

Applied
 • Master’s in Business Administration,
 • 3 years of working experience in Business Continui
 • Experience in banking or financial institution

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Finance, Accounting
 • Experience in treasury operation such
 • Computer literacy especially in Database

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปีในงานด้าน บริหารความเสี่ยง
 • มีประสบการณ์งานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
 • เป็นผู้ประสานงานในการประชุมเรื่องความเสี่ยง

15-Feb-17

 

Applied
 • Risk and Control
 • Business Recovery Coordinator
 • Business Continuity

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business Administration, Finance
 • Experience in risk assessments
 • understand of credit risk management on mortgage

14-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.