• พัฒนา นำเสนอ ทบทวน นโยบายความเสี่ยงด้านการตลาด
 • พัฒนาเครื่องมือความเสี่ยงด้านการตลาด
 • ติดตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของ ธปท.

14 hours ago

 

Applied
 • ทำนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
 • วิเคราะห์และติดตาม หาสาเหตุของความเสียหาย
 • จัดให้หน่วยงานต่างๆ มีการประเมินความเสี่ยง

15 hours ago

 

Applied
 • fraud investigative
 • transactions
 • claims

15 hours ago

 

Applied
 • Experience in risk management from banks
 • Credit risk, Operational risk background
 • Good command of English

17 hours ago

 

Applied
 • Great package
 • Great role
 • Great Company

26-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Experience in internal audit, investigations
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 2-3 years of experience in accounting firm

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • To ensure quality of the credit portfolio IC / CB
 • To instill strong credit culture
 • reporting of information relating to that portfoli

26-May-17

 

Applied
 • Aged 27- 36 years old
 • At least 5 years’ experience in risk management.
 • Good command of written and spoken English

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Master degree in Finance, Economics, financial
 • Minimum 7 years experiences in life insurance
 • Good command of English

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Master degree in Finance, Economics, Financial
 • 3years experiences in life insurance
 • Review and challenge first line on AML strategy

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Risk Management
 • Enterprise Risk Management
 • Risk Inherent

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in or higher
 • Minimum of 5 years’ experience
 • Must have a strong project management skills

26-May-17

 

Applied
 • 7-10 years' experience in quantitative, risk mgmt
 • Posesses either FRM, or CFA is preferred
 • Sound knowledge in IFRS, BASEL, Financial Modeling

25-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาการเงิน /เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง,การวิเคราะห์
 • ทบทวนนโยบายความเสี่ยงด้านต่าง ๆ และแนวทางการบริหาร

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop operational risk management framework
 • Risk analysis
 • Monitor Operational Risks

25-May-17

 

Applied
 • Technology Risk Management Framework
 • Operational Risk Management
 • Strong project management skills

25-May-17

 

Applied
 • IT Audit and Risk management
 • IT Governance
 • IT security management

24-May-17

 

Applied
 • Develop technical expertise for Biz improvement
 • Experience in enterprise-wide risk management
 • Senior project Lead on consulting projects

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in the field of compliance.
 • Good command of both written and spoken English.
 • Experience of dealing with regulatory matters.

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • To assist in ensuring of operational risk
 • To ensure that the continual identification
 • To help enhance risk culture and awareness

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • degree in Finance/Accounting, Economic
 • Prefer candidate who obtained FRM, or CIA
 • You will have an outstanding academic record

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน
 • มีความสามารถในการคิดในเชิงวิเคราะห์
 • มีประสบการณ์ด้าน การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Analyze and Manage Market risk
 • Prepare and report of market risk
 • Perform stress test analysis of market risk

22-May-17

 

Applied
 • บริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
 • รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง
 • บรรจุเป็นพนักงานประจำ

22-May-17

 

Applied
 • experience in Risk Management and Credit Industry
 • Knowledge of compilation of analytic reports
 • Familiar with the retail credit business

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Checking that the Operation Risk Framework
 • Establishing an operating framework
 • Defining a risk-based approach to identify

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • experience in risk management
 • Good analytical skil
 • Strong leadership

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 year's experience in Risk and Fraud Management
 • Good product background in mobile payment
 • Strategic thinking

19-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.