• ริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การจัดการ
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี ในงานด้านความเสี่ยง
 • มีทักษะในการติดต่อ สื่อสารได้เป็นอย่างดี

7 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ประสบการณ์ด้านบริหารความเสี่ยงตามแนว COSO
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • ประสบการณ์งานบริหารความเสี่ยง 2-3 ปี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริหารความเสี่ยง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง
 • ละเอียดรอบคอบ

17-Jan-17

 

Applied
 • Evaluate potential financial/investment risks
 • Report financial risk indicators and events
 • 2-3 years' experience in Investment or Financial

16-Jan-17

 

Applied
 • Male or Female age not over 40 years old
 • degree in Risk Management, Economics, MBA
 • experience in Risk Management & Risk Analyst

16-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor or higher in Economic, Finance, Account
 • Logical thinking, Management Skill, Service mind
 • Good command in English [TOEIC 550+]

15-Jan-17

 

Applied
 • พัฒนา Risk Model ด้านกองทุนรวม
 • Computer Programming , VBA ,
 • ป. โท คอมพิวเตอร์ การเงิน สถิติ เศรษฐศาสตร์

13-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.