• เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาโท/เอก สาขาประมง สัตวศาสตร์
 • และวิทยาศาสตร์ทีเกี่ยวข้อง

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาโท/เอก สาขาประมง สัตวศาสตร์
 • และวิทยาศาสตร์ทีเกี่ยวข้อง

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Marketing Research
 • quantitative Research
 • questionaires

3 hours ago

 

Applied
 • Background in Computer Sci/HCI or related field
 • 3+ years of experience in applied product research
 • Excellent in qualitative research method

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Background in qualitative research
 • 3+ years of experience in applied product research
 • Comfortable in the field and in the lab

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Nationality: Thai
 • Has TOEIC 850 up
 • Major in Business related field e.g. Marketing

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/Master’s Degree in Chemistry or related
 • Age between 22 - 30 years old
 • Interested in fragrance and personal care products

08-Dec-16

 

Applied
 • Master’s Degree in Science,Chemistry,Biochemistry
 • Age between 24 - 30 years old
 • interest in laboratory work, personal care product

08-Dec-16

 

Applied
 • ช่วยนักวิจัย ในเรื่องของการวิจัย
 • เพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • ปวส. สาขา วิทยาศาสตร์

08-Dec-16

 

Applied
 • 3 years work experience in the field
 • Good knowledge in marketing, consumer behavior
 • Familiar with marketing research

08-Dec-16

 

Applied
 • Marketing Research
 • วิจัย
 • วิจัยการตลาด

08-Dec-16

 

Applied
 • Male or Female
 • age not over 35 years old
 • Thai nationality

07-Dec-16

 

Applied
 • Oversee research procedures such as data collect
 • Assist Research Manager on research project
 • Conduct market research both of consumer

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Perform research on macroeconomics / microeconomic
 • Master’s Degree or higher in economics or related
 • Knowledge of AEC is preferable

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 2 Years experiences in marketing and sales
 • Bachelor’s Degree or Higher in Economic
 • Fluency in English (TOEIC, IELTS or TOEFL score)

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Successful of the research
 • Publishing the research in international journals
 • Guide and train students in the group

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนารูปแบบและมาตรฐานงานก่อสร้าง
 • ผ่านงานออกแบบ/วิจัย/ก่อสร้าง ด้านอนุรักษ์พลังงาน
 • มีความสามารถในการออกแบบเชิงประยุกต์

06-Dec-16

 

Applied
 • Develop computer-based prediction models
 • Perform highly quantitative research
 • Seeking strong mathematical minds

06-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาเอกที่มีประสบการณ์วิจัยนโยบาย
 • มีทักษะในการพูดฟังอ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี
 • มีประสบการณ์ในการเขียนรายงานเชิงวิชาการและวิจัย

06-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป
 • มีทักษะในการพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับ
 • มีความสามารถด้านการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลวิจัย

06-Dec-16

 

Applied
 • นักวิจัยเคมี
 • ปฏิบัติงานในห้องLAB
 • วิทยาศาสตร์เคมี

05-Dec-16

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance, Accounting
 • Knowledgeable in basic accounting and finance
 • Proficiency in Thai and English

05-Dec-16

 

Applied
 • Minimum 2 Years experiences in marketing and sales
 • Bachelor’s Degree or Higher in Economic
 • Fluency in English (TOEIC, IELTS or TOEFL score)

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโทด้านการบริหารจัดการ การจัดการทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ในการเขียนงานวิจัย
 • มีความรู้ในการทำงานวิจัยเชิงคุณภาพ

05-Dec-16

 

Applied
 • Master or Ph.D. Degree in Chemistry
 • 3 years of product development experience
 • Strong knowledge of carbohydrate chemistry

05-Dec-16

 

Applied
 • นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doc) 2 ตำแหน่ง
 • ผู้ช่วยวิจัย 2 ตำแหน่ง
 • พิจารณาตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์

02-Dec-16

 

Applied
 • Feasibility studies on property developments
 • Should have a knowledge of the property sector
 • A knowledge of statistics and financial analysis

02-Dec-16

 

Applied
 • Ph.D in Polymer Science, Polymer Physics
 • Chemical Engineering, Materials Science
 • Any Polymer related field / thesis

02-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.