• ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร
 • นักวิจัยส่วนงานวิศวกรรมโลหการและวัสดุ
 • ประกันภัยกลุ่ม

20 hours ago

 

Applied
 • ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร
 • วิศวกรรมระบบควบคุมและการสื่อสาร ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประกันภัยกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

20 hours ago

 

Applied
 • Perform research on macroeconomics / microeconomic
 • Master’s Degree or higher in economics or related
 • Knowledge of AEC is preferable

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนารูปแบบและมาตรฐานงานก่อสร้าง
 • ผ่านงานออกแบบ/วิจัย/ก่อสร้าง ด้านอนุรักษ์พลังงาน
 • มีความสามารถในการออกแบบเชิงประยุกต์

20 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโท สาขาพืชไร่/ พืชสวน/ การผลิตพืช
 • อายุ 25-35 ปี ป.ตรีไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีความรู้ทางด้านการผลิตพืช และสรีรวิทยาพืช

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, aged over 30 years old
 • Master’s degree/ Ph.D. in Chemistry, Food Science
 • 5 years’ experience doing Research & Development

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Undertake market research work for foreign company
 • Provide general and specific business advice
 • Handle event management – verify contact details

22-May-17

 

Applied
 • Develop computer-based prediction models
 • Perform highly quantitative research
 • Seeking strong mathematical minds

22-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี / โท วิทยาศาสตร์เคมี หรือ วิศวกรรมเคมี
 • ทำงานวิจัย Lab Scale และ Pilot Scale
 • สื่อสารภาษาจีนกลางได้

19-May-17

 

Applied
 • Good knowledge of marketing and business
 • Familiar with marketing research
 • Bachelor of Business Administration

19-May-17

 

Applied
 • 3yrs direct experience in Marketing Research
 • English: Business Level
 • Coordinating Research Project

19-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาคหกรรมอาหาร,วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง อายุ 24-30 ปี
 • ชำนาญการ ด้านการปรุงอาหาร การพัฒนาสูตรอาหาร

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • MSc in Aquaculture, Aquaculture nutrition, Biology
 • Thai Nationality
 • Be an active member of the R&D team of IAQ’s test

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Survey the data about compensation & remuneration
 • consult client based on HRdata collected& analyzed
 • strong in research both qualitative & quatitative

18-May-17

THB70k - 120k /month

Applied
 • Experience in developing Web Application
 • Familiar with language programming
 • Experience in Machine learning

18-May-17

 

Applied
 • To work in one of the most famous company
 • To experience in Japan's leading marketing
 • To gain marketing experience from a young age

18-May-17

 

Applied
 • วิจัยและพัฒนา ทดสอบคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์
 • ป.ตรี วิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์
 • มีประสบการณ์ในการทำงานมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

17-May-17

 

Applied
 • Master’s Degree in Engineering
 • Experience with product health and safety preferre
 • At least 5 years of experience in gypsum building

17-May-17

 

Applied
 • Feasibility studies on property developments
 • Should have a knowledge of the property sector
 • A knowledge of statistics and financial analysis

17-May-17

 

Applied
 • Master or Ph.D. Degree in Chemistry
 • 3 years of product development experience
 • Strong knowledge of carbohydrate chemistry

11-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.