• ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์โลก
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์การจัดทำงานวิจัย หรือ การวิเคราะห์

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Understanding current Search Engine Optimisation
 • conduct competitor, product and lead research
 • Manage and develop relevant content

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, age between 21-29 years old
 • Excellent English - both spoken and written
 • Participate project meetings with clients

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Managing existing client accounts
 • 0-3 years experience
 • Experience in statistical software

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Executive Search Service
 • Industries and Candidate research
 • good team player

25-Jul-17

 

Applied
 • Development opportunities
 • Oversea training opportunities
 • Competitive Salary

25-Jul-17

Base salary + high commission

Applied
 • รักงานด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3

24-Jul-17

 

Applied
 • Assist senior staff in delivering quality services
 • Provide in office research support to senior staff
 • BA / BS Required (MBA desirable)

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการสถิติ
 • มีประสบการณ์ด้านการงานวิจัยตลาด 3-5 ปี ขึ้นไป

23-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 1 - 2 years marketing research experience
 • A willingness to learn and grow as a researcher
 • Competitive salary and a fun work environment

21-Jul-17

 

Applied
 • Development opportunities
 • Oversea training opportunities
 • Competitive Salary

19-Jul-17

Base salary + high commission

Applied
 • รับผลตอบแทนในแต่ละการศึกษาวิจัยที่ประสบความสำเร็
 • การบริหารเวลาที่ยืดหยุ่น
 • ทำการศึกษาวิจัยร่วมกับบริษัทวิจัยชั้นนำและแบรนด์

03-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.