• ออกแบบและพัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 • เพศ: ชาย/หญิง อายุ: 21-25 ปี ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม Advance Design System

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 23-28 years old
 • Chemical Engineer or Polymer Engineer
 • New graduated we are welcome

02-Dec-16

 

Applied
 • Product Development, Project Management, R & D
 • Motors, Air Compressor
 • Automotive Air Condition

01-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female, age 22-27 years old
 • Degree in Industrial Engineering, Mechanical
 • Experience 0-3 years

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโท สาขาโลหการ
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจเหล็ก และผลิตภัณฑ์ลวดเหล็ก
 • TOEIC : 600 up

28-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.