• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี, เคมีอุตสาหกรรม
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความรู้ในการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สารเคมี

5 mins ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • New products development
 • Strong technical knowledge of food
 • 3 – 10 years experienced in Food R&D

22-Mar-17

 

Applied
 • Audit software development process.
 • Review about feasibility for software development.
 • Support and control about ISM activities in R&D.

20-Mar-17

 

Applied
 • Female, Thai Nationality, Age 22-28
 • Degree in Food Science or any related fields
 • 1-3 years working experience as R&D

17-Mar-17

 

Applied
 • Male , age 22 - 26 years
 • Bachelor's Degree in Chemical Engineering
 • Chemical Science or related field

15-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.