• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี, เคมีอุตสาหกรรม
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความรู้ในการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สารเคมี

25-May-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Audit software development process.
 • Review about feasibility for software development.
 • Support and control about ISM activities in R&D.

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor of Mechanical & Mechatronics Engineer
 • Have 0-5 yrs experience in R&D
 • Able to work at Bangbor

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Good in English Conversation and writing
 • Bachelor's degree in Food Science
 • Experience in food (Cheese) would be an advantage

22-May-17

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.