• ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์บรรจุภัณฑ์
  • Experience การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ อย่างน้อย 5 ปี
  • รับผิดชอบการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว

19 hours ago

 

Applied
  • Development new product and product improvement
  • Arrange products sample and product approval
  • Establish new technical specification of products

30-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.