• ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์เคมี
  • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสีพ่นพลาสติก
  • สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ได้ดี

8 hours ago

 

Applied
  • Bachelor’s Degree n Food Science, Biotech
  • 3-5 years previous experience in a food industry
  • Base in BKK office

27-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.