• ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจสัมพันธ์ (Banking Industry)
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good communication skill in native language
 • High level of interpersonal skills
 • University graduate in Marketing

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Relationship Manager
 • Corporate banking
 • Wholesales banking

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Wholesale Banking
 • Relationship Management
 • Credit Analyst

22 hours ago

 

Applied
 • Direct experience in asset management firm
 • Strong background handling high net worth clients
 • Self-driven and good communication skill

24-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรี – โท สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ในงานด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
 • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร

24-Jul-17

 

Applied
 • 2+ years in Relationship Manager within SME market
 • Knowledge of Investments, Trust and Credit
 • Experienced Sales With Proven Track Record

24-Jul-17

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ทำงานในด้านการตลาดสินเชื่อ SME
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ การวางแผนงาน

24-Jul-17

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

24-Jul-17

 

Applied
 • Account Relationship Manager
 • Partnership Management
 • Marketing Management, Sales Management

24-Jul-17

 

Applied
 • High net worth customer focus mutual fund,Deposit
 • Generate sales and services relating investment
 • Possessed a single license is a must

24-Jul-17

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี การขาย Telesale, การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ,ที่อยู่อาศัย

23-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

23-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

23-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

23-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

23-Jul-17

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

23-Jul-17

 

Applied
 • At least 5 years experiences in Information Market
 • Experience in sales and marketing
 • Have Single license and Life Insurance license

22-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting, Finance, Marketing
 • 4 years direct experience in lending or experience
 • Lending and financial statement knowledge

22-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting, Finance, Marketing
 • 4 years direct experience in lending or experience
 • Lending and financial statement knowledge

22-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in related fields
 • Minimum 3 years’ experience in SME field
 • Able to work under pressure and goal oriented.

21-Jul-17

 

Applied
 • Develop business strategies focus.
 • More than 3 years in Accounts or Relationship.
 • Source prospects, develop existing and new client.

21-Jul-17

 

Applied
 • to work with famous Japanese leasing company
 • to distribute experience & knowledge of sales
 • Attractive package

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Professional experience in corporate banking.
 • Knowledge of related banking products.
 • Fluency in both spoken and written English.

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Banking
 • Relationship Manager Japanese Clients
 • Japanese Speaking

20-Jul-17

 

Applied
 • 6 years of Front-Line Banking Coverage
 • Strong understanding of financial analysis
 • Team-player with good negotiation skills

20-Jul-17

 

Applied
 • Develop business strategies focus.
 • More than 3 years in Accounts or Relationship.
 • Source prospects, develop existing and new client.

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop business strategies focus.
 • More than 3 years in Accounts or Relationship.
 • Source prospects, develop existing and new client.

20-Jul-17

 

Applied
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางด้านสินเชื่อผู้ประกอบการ SME
 • มีประสบการณ์งานด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้และเข้าใจธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ

20-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์งานด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้และเข้าใจธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ

20-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
 • ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า สินเชื่อSME
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการขาย มีใจให้บริการ

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • opportunity to work with one of the top Japanese
 • grow and advance with the company’s rapid growth
 • knowledge to cooperate with customers

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in marketing
 • Problem solving skills, Analytical skills
 • Working closely with Trade Marketing & sales Team

20-Jul-17

 

Applied
 • Assess the customer Need
 • Execute a sale plan
 • Introduce customers to Citibank

19-Jul-17

 

Applied
 • Develop business strategies focus.
 • More than 3 years in Accounts or Relationship.
 • Source prospects, develop existing and new client.

19-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master's Degree in PR, Journalism
 • 5 - 8 years’ experience in PR Management.
 • 3 years’ experience at a Managerial Level

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years in RM roles with background in credit
 • Experienced banker or respected business person
 • Strategic Thinking and Planning

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Engage and acquire new clients per target
 • Prepare account plan and acquisition game plan
 • Equip with in-depth knowledge of SCB products

19-Jul-17

 

Applied
 • Single License (for Investment Services Purpose)
 • 2 years experience in Banking
 • Give investment advisory for wealth customers

19-Jul-17

 

Applied
 • Build relationship with special customer groups
 • Glow and retain AUM on key customers
 • Develop business plans to grow AUM and fee income

19-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 30 – 45 ปี
 • ป.ตรีสาขาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 5 ปี จะได้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage business relationship with KBank clients
 • Credit, Financial and Industry analysis
 • Multi Corporate / Corporate Banking Segment

19-Jul-17

 

Applied
 • SINGLE LICENSE
 • เงินฝาก กองทุน และประกัน
 • จบใหม่

19-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์สินเชื่อโครงการขนาดใหญ่
 • ปริญญาตรีหรือโท MBA Finance Accounting Economic
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

18-Jul-17

 

Applied
 • Experience in Corporate Banking
 • Solid background in banking
 • Fluent Command of English

17-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.