• มีประสบการณ์ด้าน RM, BAS,Teller
 • มีทักษะด้านการขาย
 • มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจลิสซิ่ง

3 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 30 – 45 ปี
 • ป.ตรีสาขาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 5 ปี จะได้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สวัสดิการดี
 • มีค่าคอมมิชชั่น
 • มีโอกาสก้าวหน้า

21 hours ago

THB13k - 16k /month (includes high commission)

Applied
 • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจสัมพันธ์ (Banking Industry)
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop business strategies focus.
 • More than 3 years in Accounts or Relationship.
 • Source prospects, develop existing and new client.

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Develop business strategies focus.
 • More than 3 years in Accounts or Relationship.
 • Source prospects, develop existing and new client.

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good communication skill in native language
 • High level of interpersonal skills
 • University graduate in Marketing

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance, Economic
 • Highly developed relationship management skills
 • Mature and self-confident

21 hours ago

 

Applied
 • Engage and acquire new clients per target
 • Prepare account plan and acquisition game plan
 • Equip with in-depth knowledge of SCB products

21 hours ago

 

Applied
 • SME Business, ลูกค้าผู้ประกอบการ, Branch
 • Relationship Manager, Sales Agent
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์สินเชื่อโครงการขนาดใหญ่
 • ปริญญาตรีหรือโท MBA Finance Accounting Economic
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

24-May-17

 

Applied
 • Assess the customer Need
 • Execute a sale plan
 • Introduce customers to Citibank

24-May-17

 

Applied
 • opportunity to work with one of the top Japanese
 • grow and advance with the company’s rapid growth
 • knowledge to cooperate with customers

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 5 years direct experience as RM
 • Having background in Investment banking
 • Having background in Corporate Banking

24-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาการเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่ออย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจการประเมินความเป็นไปได้

24-May-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Leading international corporate bank.
 • Take care the company’s existing customers.
 • Attractive salary package.

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years in RM roles with background in credit
 • Experienced banker or respected business person
 • Strategic Thinking and Planning

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master in Business Fields of study
 • Working Experience <12 yrs, New Grads are welcome
 • มีบุคลิกภาพดี ชอบงานขายและงานวิเคราะห์

23-May-17

 

Applied
 • Relationship Management, Credit Analysis
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong communication and problem solving skills
 • Can communicate in English is a must
 • Outstanding organizational skills

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop highly professional client service
 • Drive client satisfaction and growth
 • Ensure smooth registration process

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in related fields
 • Minimum 3 years’ experience in SME field
 • Able to work under pressure and goal oriented.

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in related fields
 • Minimum 3 years’ experience in SME field
 • Able to work under pressure and goal oriented.

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s / Master’s degree in Finance, Economi
 • Minimum 5 years direct experience as Relationship
 • Having background in Investment banking Corporate

23-May-17

 

Applied
 • Relationship management for Corporate Banking
 • 3 years of working experience as RM
 • New client acquisition and cross-selling products

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in related fields
 • Minimum 3 years’ experience in SME field
 • Able to work under pressure and goal oriented.

23-May-17

 

Applied
 • Thai nationality
 • Bachelor degree with not over 38 years old
 • Good communication and presentation in Chinese

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting, Finance, Marketing
 • 4 years direct experience in lending or experience
 • Lending and financial statement knowledge

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting, Finance, Marketing
 • 4 years direct experience in lending or experience
 • Lending and financial statement knowledge

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years experiences in Information Market
 • Experience in sales and marketing
 • Have Single license and Life Insurance license

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 7 years of experience in Relationship Manager
 • Extensive knowledge in agricultural business
 • Strong interpersonal skill, result driven

23-May-17

 

Applied
 • Government relations/Affairs, Landlords
 • Strong marketing, CSR, communication
 • Good command in English language

22-May-17

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

22-May-17

 

Applied
 • Corporate Banking Relationship Management
 • Knowledge in Palm Oil, Rubber industry
 • Competitive remuneration

22-May-17

 

Applied
 • SME Business from Banking Industry
 • Finance, Marketing, Economics
 • Analytical, communication, interpersonal skills

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Acquire new FD and CASA deposit
 • Self - driven and highly motivated
 • Co ordinate with branch and relevant parties

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • analytical skills and knowledge of Financial
 • At least 3 years of commercial banking experience
 • Good selling and client relationship skills

22-May-17

Base salary + high commission

Applied
 • To Build and develop relationship with customer
 • Highly professional customer service to advice
 • Possess a Single License

22-May-17

Base salary + high commission

Applied
 • To Build and develop relationship with customer
 • Highly professional customer service to advice
 • Possess a Single License

22-May-17

Base salary + high commission

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

21-May-17

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

21-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

20-May-17

 

Applied
 • Master’s or Bachelor Degree in Human Resources
 • At least 5 years experience in employee relations
 • Labor law

19-May-17

 

Applied
 • ขยายและทำการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
 • จัดทำ CA และขออนุมัติ
 • ดูแลและสอนงาน ARM

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Banking
 • Relationship Manager
 • Credit Analyst

19-May-17

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี การขาย Telesale, การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ,ที่อยู่อาศัย

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

19-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.