• ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี การขาย Telesale, การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ,ที่อยู่อาศัย

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Direct experience in asset management firm
 • Strong background handling high net worth clients
 • Self-driven and good communication skill

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance, Economic
 • Highly developed relationship management skills
 • Mature and self-confident

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in related fields
 • Minimum 3 years’ experience in SME field
 • Able to work under pressure and goal oriented.

24-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีบุคลิกภาพดี ชอบงานวิเคราะห์
 • หากมีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ

24-Feb-17

 

Applied
 • Relationship Management, Credit Analysis
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

22-Feb-17

 

Applied
 • Corporate Banking
 • Relationship Manager
 • Credit Analyst

22-Feb-17

 

Applied
 • SME Business from Banking Industry
 • Finance, Marketing, Economics
 • Analytical, communication, interpersonal skills

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Acquire new FD and CASA deposit
 • Self - driven and highly motivated
 • Co-ordinate with branch and relevant parties

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Single License
 • Self motivated, Proactive
 • Banking, Finance

22-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • Single License
 • Self motivated, Proactive
 • Banking, Finance, Fund

22-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • Leading international corporate bank.
 • Take care the company’s existing customers.
 • Attractive salary package.

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Execute strategies and promotional activities
 • Identify regional supply requirements
 • Evaluate partnerships to optimise production

05-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.