• มีประสบการณ์สินเชื่อโครงการขนาดใหญ่
 • ปริญญาตรีหรือโท MBA Finance Accounting Economic
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บริการลูกค้า เปิด-ปิดสัญญาเช่ารถ
 • ส่งมอบ-รับคืนรถยนต์จากลูกค้า

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บริการลูกค้า เปิด-ปิดสัญญาเช่ารถ
 • ส่งมอบ-รับคืนรถยนต์จากลูกค้า

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บริการลูกค้า เปิด-ปิดสัญญาเช่ารถ
 • ส่งมอบ-รับคืนรถยนต์จากลูกค้า

4 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Age 22-28 years old
 • Bachelor's degree or Master degree in Finance

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor Degree in Human Resources
 • 5 years working experience in Employee Relations
 • Be proficient in Microsoft Office and PC skill

4 hours ago

 

Applied
 • 2-5 years experience in luxury retailing
 • Experiences in Agency or Retailing is preferred
 • Strong passion in luxury retailing.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • High Vocational or Bachelor's Degree in Business
 • 1-3 years work experience in billing
 • Have an experience in electricity rate calculation

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักบริการ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการโรงแรม หรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆได้

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับโทรศัพท์และให้ข้อมูลกับลูกค้าที่โทรเข้ามาสอบถาม
 • ติดต่อประสานงานกับทางสาขาและลูกค้า
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

12 hours ago

 

Applied
 • รับโทรศัพท์และให้ข้อมูลกับลูกค้าที่โทรเข้ามาสอบถาม
 • ติดต่อประสานงานกับทางสาขาและลูกค้า
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

12 hours ago

 

Applied
 • Employee Relations and Internal Communication
 • 4 years of experience of employee relations
 • Literacy in using Photoshop and video presentation

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บริการลูกค้า

24-Apr-17

 

Applied
 • รับโทรศัพท์ ดูแล ต้อนรับลูกค้า ที่มารับบริการ
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

24-Apr-17

 

Applied
 • มีบุคลิก และมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ25-35ปี
 • วุฒิการศึกษปวช.ปวส. หรือปริญญาตรี
 • ตรวจสอบคุณภาพด้านงานบริการ

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลความเรียบร้อยในห้องพักลูกค้า
 • เพศ หญิง อายุ 21 - 28 ปี
 • ต้อนรับลูกค้าเมื่อนำรถมาเข้าศูนย์ซ่อม

24-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • มีประสบการณ์งานเลขานุการบริษัท
 • สามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Good command of English
 • Bachelor’s Degree or higher
 • 2-3 years in related field

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ และประสบการณ์ด้านกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
 • ให้คำปรึกษาแก่พนักงานในด้านต่างๆ เช่น สวัสดิการ
 • จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆให้พนักงานรับทราบ

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานลูกค้า
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

21-Apr-17

 

Applied
 • Experience in PR & Marketing *PR agent preferable
 • Creating and maintaining CRS activities
 • PR Programs, Marketing promotion

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Finance or Business
 • Experience in Financial Analysis and Financial
 • Understanding in telecom business will be advantag

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • ป.ตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี ในสายงานลงทุนสัมพันธ์

20-Apr-17

 

Applied
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่น
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

20-Apr-17

 

Applied
 • Administrative on employee information
 • Communicate labor issue and provide consultancy
 • Company activity, Exit interview and Orientation

20-Apr-17

 

Applied
 • โทรติดตามลูกค้าหลังรับบริการ, รับเรื่องร้องเรียน
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • 2-5 years in Marketing, Customer Service, planning
 • 2-5 years in supply chain

20-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • มีความรู้ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ธุรกิจโฆษณา,ธุรกิจการตลาด,ธุรกิจประชาสัมพันธ์
 • เพศชาย,หญิง อายุ 27- 35 ปี , ปริญญาตรีขึ้นไป
 • งานการตลาด งาน PR > งานอีเว้นท์,อายุงาน 2 ปีขึ้นไป

19-Apr-17

THB16k - 35k /month

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ขับขี่รถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)

19-Apr-17

 

Applied
 • Good computer skills in MS-Office
 • Good command of English.
 • Possess strong interpersonal skills.

19-Apr-17

 

Applied
 • Employee Relation
 • Pathumthani
 • Regulation

19-Apr-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • การประชาสัมพันธ์
 • สื่อสารองค์กร
 • Social Media

19-Apr-17

 

Applied
 • Experience with customer relations, Phuket Based
 • Competitive Salary,development opportunities
 • Non profit organization, Fundraising methodologies

19-Apr-17

THB35k - 45k /month

Applied
 • European or Thai nationality
 • Fluent in English and Spainish
 • Based in Phuket.

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • German nationality
 • Energetic and pleasant personality
 • Based in Khao Lak - Phang Nga.

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, not over 35 years of age
 • European nationality
 • Good command of English and European Language

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ประชาสัมพันธ์
 • สื่อสารมวลชน
 • ประสบการณ์ด้านสื่้อสารมวลชน 1-2ปีขึ้นไป

19-Apr-17

 

Applied
 • strong leadership & communication skills
 • good interpersonal skills
 • good command in English

19-Apr-17

 

Applied
 • Read, write, speak English fluently
 • Assist guests with check in and checkout
 • Operating in Front task area

11-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.