• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • มีประสบการณ์งานเลขานุการบริษัท
 • สามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี,โท บริหารทรัพยากรมนุษย์,ที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล งานแรงงานสัมพันธ์

15 hours ago

 

Applied
 • Wealth Management experience
 • Degree in BBA, Banking and Finance
 • Strong knowledge of SEC’s regulations

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • BBA in Marketing with experience in MKT 2 year ++
 • Good English communication skills is a must
 • Good interpersonal skills & analytical thinking

15 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บริการลูกค้า

15 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่น
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บริการลูกค้า เปิด-ปิดสัญญาเช่ารถ
 • ส่งมอบ-รับคืนรถยนต์จากลูกค้า

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บริการลูกค้า เปิด-ปิดสัญญาเช่ารถ
 • ส่งมอบ-รับคืนรถยนต์จากลูกค้า

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บริการลูกค้า เปิด-ปิดสัญญาเช่ารถ
 • ส่งมอบ-รับคืนรถยนต์จากลูกค้า

15 hours ago

 

Applied
 • Strong in Labor law practice from manufacturing
 • Good management in employee relations
 • Disciplinary action and investigation practice

15 hours ago

 

Applied
 • ER, Employee Communication for Listed Company
 • Fast Growing Manufacturer & Trading firms
 • Good at Photoshop, VDO presentation, Social Media

15 hours ago

 

Applied
 • เพศ : หญิง
 • ขยัน มีใจรักงานบริการ และมีความอดทน
 • อายุ : 25 ถึง 35 ปี

15 hours ago

 

Applied
 • Administrative on employee information
 • Communicate labor issue and provide consultancy
 • Company activity, Exit interview and Orientation

15 hours ago

 

Applied
 • มีความสามารถทางด้านการเจรจาต่อรอง
 • มีความมั่นใจในตัวเอง
 • มีประสปการณ์ทางด้านงานขาย

25-Mar-17

THB35k - 45k /month (includes high commission)

Applied
 • เพศหญิง
 • ปริญญาตรีปริญญาตรีหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สัญชาติไทย

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขา การโรงแรม ประชาสัมพันธ์
 • ประสบการณ์ด้านงานลูกค้าสัมพันธ์
 • ความรู้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดีมาก

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Employee Relation
 • Pathumthani
 • Regulation

24-Mar-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • รับโทรศัพท์ ดูแล ต้อนรับลูกค้า ที่มารับบริการ
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
 • โทรติดตามลูกค้าหลังรับบริการ, รับเรื่องร้องเรียน
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 1 year of experience as a Receptionist
 • Able to communicate in English well
 • Able to ask effective questions

24-Mar-17

THB16k - 25k /month

Applied
 • เพศหญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านการตลาดการประชาสัมพันธ์
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • 2-5 years in Marketing, Customer Service, planning
 • 2-5 years in supply chain

23-Mar-17

 

Applied
 • Fresh graduates in PR, Journalism, CommArts
 • No professional relevant experience required
 • Positive attitude, quick learner, pleasant looking

23-Mar-17

 

Applied
 • ธุรกิจโฆษณา,ธุรกิจการตลาด,ธุรกิจประชาสัมพันธ์
 • เพศชาย,หญิง อายุ 27- 35 ปี , ปริญญาตรีขึ้นไป
 • งานการตลาด งาน PR > งานอีเว้นท์,อายุงาน 2 ปีขึ้นไป

23-Mar-17

THB16k - 35k /month

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ขับขี่รถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)

22-Mar-17

 

Applied
 • Thai Nationality, 8- 15 years experience in PR
 • Responsible for Advertising, Media/Public Relation
 • Computer Literate in related program

22-Mar-17

 

Applied
 • Employee Relations officer
 • Employee Communication officer
 • Employee Relations & Communication officer

22-Mar-17

 

Applied
 • Strong english and thai communication skill
 • Good coordination and human relationship
 • Friendly and outgoing personality

22-Mar-17

 

Applied
 • ให้คำแนะนำลูกค้าลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • มีประสบการณ์โดยตรงอย่างน้อย 3 ปี
 • มีใบอนุญาต ผู้แนะนำการลงทุน และนายหน้าประกันชีวิต

22-Mar-17

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Age 22-28 years old
 • Bachelor's degree or Master degree in Finance

21-Mar-17

 

Applied
 • 2-3 years experience in real estate industry.
 • Proficient with Microsoft Office especially EXCEL
 • Problem solving skills and Teamwork skills

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Min 5 years of ER experience
 • Bachelor's in Law
 • Disciplinary action and labor law consultation

21-Mar-17

 

Applied
 • Fresh Graduated will be consider
 • financial analysis
 • relationship

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • อายุไม่เกิน 26 ปี
 • บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • มีความรู้ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • To do credit analyst
 • To promote all banking business to customers
 • To maintain and develop relationship customers

17-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Employee Relations and Internal Communication
 • 4 years of experience of employee relations
 • Literacy in using Photoshop and video presentation

17-Mar-17

 

Applied
 • Thai nationality, male or female, aged 27 – 35
 • Bachelor or Master’s Degree in Journalism
 • 3-5 years working experience

14-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.