• วุฒิ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์งานติดต่อราชการ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree BA , Management
 • Can read and write English well.
 • To Review Customer Demand, Check material

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Hotel Management or English
 • Problem Solving and Coordination
 • Good command of English

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ให้คำแนะนำลูกค้าลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • มีประสบการณ์โดยตรงอย่างน้อย 3 ปี
 • มีใบอนุญาต ผู้แนะนำการลงทุน และนายหน้าประกันชีวิต

18 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
 • จัดทำเอกสารเสนอราคาและเอกสารอื่นๆ
 • ติดต่อประสานงานฝ่ายขนส่ง

17-Jan-17

 

Applied
 • Experience in Employee Relation
 • Graduate in Laws, Human Resource, Political
 • Good in Thai Labor Law

17-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • Chinese native speaker
 • At least 3 years experience in Front Office

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีหรือโท MBA Finance Accounting Economic
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

17-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปี ในด้านธุรกิจ SME
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี-โท คณะนิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์
 • สามารถเขียนข่าวและถ่ายรูปได้

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาสื่อสารมวลชน การตลาด
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • ปริญญาตรีปริญญาตรีหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สัญชาติไทย

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years in HR (Employee Engagement)
 • Passion in HR roles (Especially in Engagement)
 • Good Command in English

16-Jan-17

 

Applied
 • Thai national, male or female
 • Excellent command of written and spoken English
 • Experienced in customer service coordination

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ER
 • Employee Relations
 • Disciplinary

13-Jan-17

 

Applied
 • Employee Relation
 • Pathumthani
 • Regulation

13-Jan-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • Strong english and thai communication skill
 • Good coordination and human relationship
 • Friendly and outgoing personality

13-Jan-17

 

Applied
 • Employee Relations , Administration , meeting
 • customers , oil , gas , Organize , schedule
 • telephone, email, letter ,organization , service

12-Jan-17

 

Applied
 • Join innovative global industry leader
 • Dynamic talented multinational team
 • Excellent training and development opportunities

12-Jan-17

 

Applied
 • To be response of Employee Relation
 • Male, age between 27 - 35 year
 • 3-7 years work experience in ER & HRM

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Pleasant and outgoing personality
 • Handle and resolve customer issues and complaints
 • Provide the customer relation’s report to manager

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

11-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Fresh Graduated will be consider
 • financial analysis
 • relationship

11-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

11-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

11-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

11-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • มีความรู้ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

11-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • อายุไม่เกิน 26 ปี
 • บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี

11-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.