• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fresh Graduated will be consider
 • financial analysis
 • relationship

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fresh Graduated will be consider
 • financial analysis
 • relationship

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • อายุไม่เกิน 26 ปี
 • บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • มีความรู้ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business, Statistic, Mathematics
 • 2-5 years demonstrated experience
 • Strong interpersonal, skills and creative thinking

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานโรงแรม 1-2 ปีขึ้นไป

19 hours ago

 

Applied
 • ผู้สนใจ งานวิเคราะห์ธุรกิจ การตลาด กลยุทธ์
 • วุฒิ ตรี โท การเงิน MBA,อสังหา,Econ,
 • วิเคราะห์การลงทุนอสังหา และขยายฐานลูกค้า

19 hours ago

 

Applied
 • ให้คำแนะนำลูกค้าลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • มีประสบการณ์โดยตรงอย่างน้อย 3 ปี
 • มีใบอนุญาต ผู้แนะนำการลงทุน และนายหน้าประกันชีวิต

19 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality, Male or Female, Age 23-27 year
 • 1 year experience in Employee Relations
 • Good command of English both written and spoken.

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor 's degree in Law, Political science
 • 5-7 years in employee relations & development
 • Being ER consultant for all employees

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Marketing
 • 2-4 yrs of work exp. in CRM or Marketing
 • Strong communication and interpersonal skills

27-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Human Resources, Law
 • Experiences in Employee Relations
 • Good knowledge in Labor Law

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree or in Public Relation
 • 1 years experience in the area of PR.
 • English literacy / fluency is a plus.

27-Oct-16

 

Applied
 • Master's degree in Business Administration.
 • 12 years of experience in related field.
 • Proficient in English and office software.

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง ไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

26-Oct-16

 

Applied
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2ปี
 • หากพูดภาษาจีนหรืออังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, Male only age 25-35 year old.
 • Bachelor’s degree in HRM or related fields
 • CGPA must be 2.75

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • การวิเคราะห์ การกำหนดกลยุทธ์ด้านประชาสัมพันธ์
 • จัดทำข่าวสารเผยแพร่ดำเนินการประชาสัมพันธ์
 • ทำหน้าที่ต้อนรับ และตอบข้อซักถามผู้มาติดต่อ ลูกค้า

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female 28-38 years old
 • Make succession Plan
 • Succession & Career Planning

26-Oct-16

 

Applied
 • Work with the team in developing IT solutions.
 • Promote the Loyalty Club Rewards
 • Must be able to learn how to use the PMS

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Employee Relation
 • Pathumthani
 • Regulation

25-Oct-16

THB30k - 45k /month

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน-บัญชี
 • มีประสบการณ์งานด้านประสานงานตลาดหลักทรัพย์
 • มีความสามารถในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ชอบติดตามกระแสต่างๆของสังคม ,ติดตาม Blog, Review
 • สามารถใช้ Social Media ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีทักษะในการประสานงาน เจรจาต่อรองที่ดี

25-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree of higher in Business Admin
 • At least 1 year of related experiences
 • Good command English and Chinese is preferable.

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • สาขานิติศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Korean Customer Service
 • Korean Guest Relation Officer
 • Korean Guest Service

25-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • รับผิดชอบและดูและงานด้านการตลาด
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ : ปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรมกลุ่ม MS Office ได้

24-Oct-16

 

Applied
 • Manage employee relations
 • organize community relation activities
 • Plan and implement activities

24-Oct-16

 

Applied
 • Strong experience & knowledge in Labor union
 • Experience in field of productivity activity
 • Training program. Providing information

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor 's degree in Law, Political science.
 • 5- 7 years in employee relations and development.
 • Being ER consultant for all employees.

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านการตลาดการประชาสัมพันธ์
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป

24-Oct-16

 

Applied
 • ตรวจสอบ และเข้าใจที่มา สาเหตุ และผลกระทบ
 • ติดต่อเพื่อแจ้งข้อมูล ขอรับข้อมูล
 • วิเคราะห์ข้อมูล ระบุถึงต้นตอของปัญหา

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, male or female, aged 27 – 35
 • Bachelor or Master’s Degree in Journalism
 • 3-5 years working experience

19-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี-โท คณะนิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์
 • สามารถเขียนข่าวและถ่ายรูปได้

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Fresh Graduated will be consider
 • financial analysis
 • relationship

29-Sep-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.